Před nadcházejícími senátními volbami v rámci našeho hlavního města, Vám přinášíme přehled o vývoji volební účasti…

Dosud jsme publikovali články a profily kandidátů těchto voleb, v čemž ještě budeme pokračovat, a nyní publikujeme i volební účast, která má poskytnout voličům další informace a údaje o samotných senátních volbách. Konkrétně sledujeme právě ty senátní obvody, a jejich volební účast, kde se letos odehrají volby. 

Senátní volby v Praze 1996 – 2014:

Senátní obvod č. 21 Praha 5 

1996 1. Kolo – 40,52% 2. Kolo – 35,80% 

2002 1. Kolo – 25,12% 2. Kolo – 31,46% 

2008 1. Kolo – 33,48% 2. Kolo – 29,23% 

2014 1. Kolo – 36,00% 2. Kolo – 18,83% 

Senátní obvod č. 24 Praha 9 

1996 1. Kolo – 36,94% 2. Kolo – 35,76% 

2002 1. Kolo – 24,77% 2. Kolo – 32,36% 

2008 1. Kolo – 33,24% 2. Kolo – 29,77% 

2014 1. Kolo – 37,14% 2. Kolo – 17,46% 

Senátní obvod č. 27 Praha 1 

1996 1. Kolo – 49,72% 2. Kolo – 40,21% 

2002 1. Kolo – 28,78% 2. Kolo – 34,98% 

2008 1. Kolo – 34,69% 2. Kolo – 28,71% 

2014 1. Kolo – 39,14% 2. Kolo – 18,27%

Při pohledu na tato čísla zjistíte, že nelze určit, nějaký dlouhodobý trend. Rekordně vysoká účast byla v roce 1996, v stále, ještě porevoluční euforii prvního kola na Praze 5, kdy k volbám přišlo 40,52% oprávněných voličů. Rekordně nejnižší účast zaznamenala Praha 9 v druhém kole voleb r. 2014, kdy k volbám přišlo jen 17,46% voličů. Nicméně, druhá kola nejsou vždy poznamenána nižší volební účastí. V roce 2002 ve všech třech senátních obvodech zaznamenaly volby vyšší účast v druhém kole, než v tom prvním.

Byl proveden i menší osobní průzkum mezi uživateli sociálních sítí. Ten zhruba odpovídá velice pozvolna snižujícímu se trendu volební účasti. Prováděn byl, jen na osobách, o kterých víme, že žijí v obvodech 21, 24 a 27. Z 30 dotazovaných 10 řeklo, že k volbám půjde jistě, či pravděpodobně (33,3%). 4 dotazovaní řekli, že nevědí (13,3%) a 16, že spíše ne, nebo určitě ne (53,4%). Průzkum byl vypracován ve dnech 16. – 19. září 2020.

První kolo voleb se koná v pátek 2. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 3. října od 08:00 do 14:00. Případné druhé kolo se koná v pátek 9. a v sobotu 10. října ve stejných časech.

Autor: Štěpán Lipský, Praha, ČR, 21.9.2020

Zdroj:

www.volby.cz

Psali jsme zde: