Z rozpočtu hlavního města by měla příští rok nejvíc peněz dostat na své fungování Praha 4…

Od magistrátu dostane 439,3 milionu korun, což je proti loňsku o asi 3,5 milionu více. Druhou nejvyšší částku obdrží Praha 6 a třetí Praha 10. Nejnižší naopak nejmenší městská část Praha-Nedvězí. Celkem dostane všech 57 radnic 5,021 miliardy korun, což je více než letos. Vyplývá to z části návrhu rozpočtu na příští rok, který řeší finanční vztahy města a radnic. Návrh rozpočtu město nyní připravuje. Schvalovat by jej pražští zastupitelé měli do konce letošního roku.

Magistrát peníze městským částem rozděluje podle počtu obyvatel, rozlohy, počtu dětí v mateřských a základních školách, množství zeleně a plochy vozovek. Podle těchto pravidel dostane nejvíc peněz Praha 4, která je největší městskou částí. Čtvrtá městská část dostává nejvíc peněz každoročně.

Druhá Praha 6 dostane 390,3 milionu a třetí Praha 10 obdrží zhruba 362 milionů. Více než 300 milionů dostane ještě osmá městská část a přes 200 milionů další pětice radnic.

Nejmenší radnice v Nedvězí dostane 1,83 milionu. Druhou nejnižší částku, 2,3 milionu, dostanou Královice. Takzvané malé městské části, tedy ty, které nejsou označeny číslicemi, dostanou dohromady 738,82 milionu korun.

Březiněves a Ďáblice dostanou navíc dohromady přibližně 21,52 milionu korun jako kompenzaci za strpění skládky na svých územích. Dolní Chabry pak dostanou půl milionu korun na ozdravné pobyty školáků.

Součástí takzvaných finančních vztahů je také částka 12,24 milionu pro Prahu 22 na výdaje spojené s územním rozhodováním v souvislosti s přípravou výstavby Pražského okruhu mezi D1 a hradeckou dálnicí. Radnice Prahy 21 na územní řízení přeložky silnice I/12 Běchovice – Úvaly dostane 1,9 milionu.

V příštím roce by měl magistrát městským částem dát příspěvek na jednoho obyvatele minimálně 3000 korun. Maximální výše bude 5500 korun. Princip maximální výše je stanoven pro případy dorovnání částky pro minimální úroveň z předešlého roku. Na jednoho žáka pak radnice dostanou 3200 korun.

Letos v říjnu by měla být podle radními schváleného harmonogramu hotova druhá verze návrhu rozpočtu. Po jejím projednání bude do konce října dokončena definitivní verze dokumentu. V listopadu jej projednají radní a následně předloží magistrátním výborům a nakonec zastupitelům.

Pro letošní rok má Praha z loňského prosince schválený rozpočet s příjmy 60,7 miliardy a výdaji 81,6 miliardy korun. Rozdíl město dorovná například z peněz, které získá od státu. Na investice je vyčleněno 16,8 miliardy.

Autor: Redakce, ČTK, Praha, ČR, 21.9.2020