Před nadcházejícími senátními volbami Vám přinášíme články o pražských kandidátech. Zejména těch nejdůležitějších…

Eduard Stehlík patří mezi probírané osobnosti současnosti. Zejména s historickým výkladem a odkazy na nedávnou minulost našeho státu. Patří totiž mezi přední odborníky na vojenskou historii Československa, meziválečného, válečného i první poválečné dekády. Narodil se 30. března 1965 v Praze, kde taky vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor ruský jazyk.

Po studiích, krátce před revolucí, nastoupil do Vojenského historického ústavu v Praze, kde setrval, až do roku 2012. V roce 1992 se stal vojákem z povolání a aktivně se angažoval u příprav vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů, kde se v srpnu 2008 stal členem vědecké rady, a od prosince 2010 byl předsedou této rady. Kvůli osobním a organizačním neshodám ve vedení a řízení ÚSTR v roce 2013 byl odvolán, ale jeho odvolání později označil soud za neplatné a v květnu 2014 byl hlasy 37 z 62 senátorů zvolen členem Rady ÚSTR.

V roce 2006 se podílel na spolupráci s Českou televizí a jejím „Historickým magazínem“ a 27. října 2006 byl jmenován čestným občanem Lidic. V červenci 2019 byl znovuzvolen členem Rady ÚSTR, nyní již s podporou 54 ze 74 senátorů, a taky předsedou Rady ÚSTR. Ještě předtím byl v letech 2012-2013 poradcem ministra obrany a armádního generála Vlastimila Picka a od března 2014 se stal ředitelem odboru pro válečné veterány při Ministerstvu obrany. V této pozici zůstal, až do roku 2019, kdy odešel do zálohy a v únoru 2020 se stal ředitelem Památníku Lidice.

Během svého působení vydal mnohé historické knihy, zejména o událostech týkajících se vyvraždění Lidic a operace Anthropoid, či o československém opevnění. Naposledy o něm bylo slyšet v kauze falešného nařčení jedné z lidických občanek z kolaborace s Gestapem, kde se angažoval v očištění jejího jména. Vyjádřil se, že na připomínání obětí Lidic není nic „sporného, ani normalizačního“. Pro senátní volby 2020 se stal kandidátem koalice ODS a KDU-ČSL na Praze 9.

Volby se konají 2.-3. řijna 2020, na Praze 1, 5, 9.

Autor: Štěpán Lipský, Praha, ČR, 22.9.2020

Zdroj:

http://eduardstehlik.eu/

https://www.senat.cz/senat/volby/v2020.php

Psali jsme zde: