Nový webový portál, který má usnadnit obyvatelům metropole komunikaci směrem k Magistrátu hl. m. Prahy, úřadům městských částí a městským organizacím, spouští hlavní město v těchto dnech…

Portál Pražana je už několik dní ve zkušebním provozu, oficiálně bude spuštěn ve čtvrtek 1. října 2020.

V první fázi Portál Pražana nabídne občanům možnost elektronických podání pražskému magistrátu. Půjde například o Oznámení o konání shromáždění, Žádost o záštitu primátora, Žádost o informace dle zákona 106/1999 nebo Žádost o potvrzení platnosti nájemní smlouvy v bytě hlavního města Prahy. Rovněž bude možné rezervovat si termín návštěvy úřadu online, konkrétně na odboru dopravněsprávních činností. Portál také nabídne možnost propojit profil Portálu Pražana s profilem Lítačky, kde si bude moci občan například ověřit platnost kupónu.

Zdroj: Praha.eu

„Naším cílem bylo vytvořit jedno místo, na kterém si bude občan vyřizovat svoje záležitosti směrem k Praze, ať už jde o elektronická podání u vybraných agend města pro občany, kteří se do systému přihlásí, nebo zpřístupnění údajů občana z agendových informačních systémů, například stav přeplatků a nedoplatků za komunální odpad. To vše bez nutnosti návštěvy úřadu, pouze pomocí počítače nebo chytrého telefonu,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

pražský primátor Zdeněk Hřib, Piráti

Postupně bude podle jeho slov docházet k rozšiřování funkcionalit Portálu Pražana, další by mohly přibýt už na přelomu roku. V rámci příštího roku by také měla být připravena možnost přihlásit se do portálu pomocí internetového bankovnictví (tzv. „bankovní identita“). Aktuálně se lze k Portálu Pražana přihlásit prostřednictvím datové schránky nebo vytvořením účtu v Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci – eidentita.cz.

Spuštění Portálu Pražana pro město připravila a provoz bude i nadále zajišťovat městská organizace Operátor ICT, a.s. (OICT).  Podle generální ředitele OICT Michala Fišera vznikl nový portál na základě státního Portálu občana.

„OICT úzce spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR NAKIT, od kterých převzal již existující zdrojové kódy a přizpůsobil je na míru hlavnímu městu. Tím se urychlil vývoj nového portálu a snížily se náklady jeho na vývoj. Jedná se o relativně unikátní příklad spolupráce mezi státní správou a samosprávou, která šetří prostředky daňových poplatníků,“ vysvětlil Michal Fišer.

Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci a ředitel NAKIT Vladimír Dzurilla k tomu řekl: „Je to další příklad toho, že se nám eGovernment daří. Spolupráce NAKITu a Magistrátu hlavního města Prahy na výstavbě Portálu Pražana představuje efektivní spolupráci v rámci veřejné správy, a co je skvělé, souvisí s tím i značná úspora nákladů. Portál občana jsme spolu s ministerstvem vnitra stavěli a i nadále rozvíjíme právě s vizí sdílení nejen zdrojových kódů, ale i dalších funkcionalit.“

V okamžiku zveřejnění pilotní verze dosáhnou náklady na spuštění Portálu Pražana necelých 15 milionů korun. Právě možnost převzít funkcionality z Portálu občana představuje úsporu nákladů o dalších zhruba 10 až 15 milionů korun.

„V praxi to pro občana znamená zpřístupnění úřadu kdykoliv z pohodlí domova, usnadnění řešení životních situací a zvýšení komfortu při vyplňování formulářů využitím informací z Registru obyvatel. Pro úřad je portál příležitostí pro digitalizaci a zefektivnění své práce. Nyní jsme na začátku a počet dostupných služeb se bude rychle zvyšovat také díky postupnému zapojení městských částí a městem zřízených organizací,“ upřesnil ředitel Úseku vývoje a architektury OICT Michal Kraus, který má vývoj a provoz Portálu Pražana v kompetenci.

„Jsem si jistý, že zákon o právu na digitální služby, který zajistí do pěti let potřebnou nabídku digitálních služeb veřejné správy, a bankovní identita, která umožní pohodlně ověřovat naší identitu na dálku, budou znamenat po mnoha letech zásadní přelom v českém eGovernmentu,“ dodal na závěr Zdeněk Zajíček, viceprezident Hospodářské komory ČR a prezident ICT Unie.

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 30.9.2020

Zdroj:

https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlavni_mesto_spousti_portal_prazana.html