Dílčí projekt revitalizace Riegrových sadů postoupil do finále národní architektonické soutěže…

Praha 2 postupně revitalizuje jeden z nejkrásnějších pražských parků – Riegrovy sady, ten se nachází na ploše 10,5 hektarůmezi Polskou, Chopinovou, Vozovou a  Italskou ulicí. (Do této plochy nepatří asi 2 ha Sokola, Z-Investu a Alky uvnitř parku.)Před deseti lety nechala městská část Praha 2 zpracovat studii revitalizace Riegrových sadů po  etapách, jejímž autorem je doc. Matouš Jebavý, autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura. Aktuální informace, že jeden z jeho dílčích projektů „Riegrovy sady – oblast hlavního výhledu na Pražský hrad“ – je nominován na cenu XXVII. ročníkuGrand Prix Architektů – Národní cena za architekturu 2020, je tak dobrou zprávou i pro zadavatele projektu tj. městskou část.

Zdroj: Praha 2

„Tato zpráva nás velice potěšila. Pan docent je výborný krajinářský architekt a mj. pedagog působící na České zemědělské univerzitě v Praze, se kterou naše městská část dlouhodobě úzce spolupracuje. Nominace jeho projektu, týkající se revitalizace jednoho z nejnavštěvovanějších pražských parků, je tak nejen oceněním autora ale i vynikající zpětnou vazbou pro zadavatele zakázky, tedy městskou část Praha 2,“ uvedl místostarosta Václav Vondrášek, do jehož gesce spadá oblast životního prostředí, výstavba a územní rozvoj i památková péče.

Park založil a navrhl roku 1904 zahradní ředitel Leopold Batěk jako přírodně krajinářský anglický typ veřejného sadu. Vznikl spojením zaniklých zahrad usedlostí Kanálka, Pštroska, Švihanka a Kuchyňka. Pojmenován je po českém politikovi F. L. Riegrovi. V parku se nachází řada architektonických a plastických památek, některé pocházejí ze starších etap vývoje tohoto území (klasicistní rozhledna s terasovou vyhlídkou zvaná Mlíkárna, pískovcový obelisk s ptačími reliéfy, brána…). Roku 1913 byl v jihozápadní části odhalen pomník F. L. Riegra od J. V. Myslbeka. Z parku se otevírá nádherný výhled na Pražský hrad. Roku 1958 byly Riegrovy sady prohlášeny nemovitou kulturní památkou.

Zdroj: Praha 2

V letech 2000–2001 proběhla rekonstrukce pěší promenády a zkratkových cest, v roce 2008 pak celková rekonstrukce dětského hřiště se zázemím a v letech 2010–2011 revitalizace jižní stráně nad Polskou ulicí a rekonstrukce opěrné zdi. V roce 2012 byl realizován v prostoru před sokolovnou pomník „150 let Sokola“. Na základě projektové dokumentace Doc. Ing. M. Jebavého, Ph.D., jsou postupně po etapách revitalizovány komunikace, prováděny sadové úpravy. V roce 2017 proběhla rekonstrukce Vozové brány a v letech 2018–2019 byla provedena revitalizace stráně nad pomníkem F. L. Riegra. Na letošní rok 2020 je v plánu kromě již zprovozněných dvou mlžítek hlavně dokončení rekonstrukce zázemí zahradníků, aby v následující etapě mohl být mj. zrušen stávající provizorní areál nad mateřskou školou bránící propojení s Rajskou zahradou v Praze 3.

Zdroj: Praha 2

A právě projekt architekta Matouše Jebavého týkající se komplexní revitalizace ikonické jižní části parku Riegrovy sady v Praze 2 – Vinohradech s výhledem na Pražský hrad, která byla ukončena v roce 2019, nyní slaví úspěch v podobě zmíněné nominace.

Bližší informace o nominovaném projektu zde:

https://www.inspireli.com/grandprix/detail/974

Autor: Redakce, MČ Praha 2, ČR, 6.10.2020

Zdroj:

http://www.praha2.cz/Dilci-projekt-revitalizace-Riegrovych-sadu-postoupil-do-finale-narodni-architektonicke-souteze-1.html