Praha – historické okénko: Praha josefovská (1780-1848)

Další díl historického okénka Prahy se soustředí na vládu reformního císaře Josefa II., jehož vliv na Prahu jsme nakousli, již v minulém díle. Nyní se podíváme, jak se dál Praha rozvíjela, za jeho vlády a za vlády jeho bratra Leopolda II.

Pravděpodobně nejvýznamnější událostí josefínského období pro Prahu, bylo spojení pražských měst. Hradčany, Malá Strana, Staré Město a Nové Město jsou spojeny císařským patentem Josefa II., a tím vzniká Královské hlavní město Praha se zhruba 80 tisíci občany. 24. Května 1781 vydává Josef II. pravidla pro rozvoj zdravotnictví a centrálních zemských zdravotních ústavů v monarchii. Tím je položen základ k vzniku Všeobecné fakultní nemocnice, která je otevřena za vlády jeho bratra, císaře Leopolda II.

V této době se pomalu formují Vinohrady, nejprve v podobě obce nazývané Viničné Hory. Ta existovala v sousedství Prahy od roku 1788, až do roku 1867, kdy se stala Královskými Vinohrady. Po zrovnoprávnění Židů se snižuje význam ghetta Josefov, ve kterém zůstala židovská, ale i nežidovská chudina. Ghetto definitivně zaniklo roku 1848, a Josefovem se toto místo stalo v roce 1850.

Staré radnice našeho hlavního města doznávají změn v této. Roku 1784 započala přestavbě Hradčanské radnice, která byla završena v roce 1793. Staroměstská radnice doznala změn v letech 1805-1807, kdy došlo k výstavbě ochozu a umístění nových hodin. Novoměstskou radnici pro změnu čekala nová úloha, když po sjednocení měst se změnila na sídlo kriminálního soudu a v letech 1806- 1811 byla přestavěna v empírovém slohu, který pozvolna proniká do Prahy. A z Malostranské radnice se pro změnu stal finanční úřad.

Ne všechno zažívá lepší období. Betlémská kaple je v zoufalém stavu a roku 1786 byla z větší části zbořena.

Roku 1791 proběhne v Praze první Všeobecná zemská výstava, která se pak bude opakovat každých sto let, v letech 1891 a 1991. Tato Všeobecná zemská výstava byla první výstavou průmyslových výrobků v Evropě, a byla konána u příležitosti korunovace císaře Leopolda II., který výstavu osobně navštívil.

Jak již bylo zmíněno výše, barokní styl ustupuje a během josefovské éry proběhl nástup klasicismu, romantismu a empiristické architektury, které byly projevem racionalismu, sekularismu a reformismu Josefovi vlády. Tomu odpovídá i stavba Nosticova divadla, dnešního Stavovského divadla, v letech 1781-1783, která byla počínajícím projevem českého národního obrození. Bylo prvním kamenným divadlem v Čechách, a společně s ním vzniklo méně úspěšné Královské-císařské vlastenecké divadlo, které existovalo jen tři roky.

Autor: Štěpán Lipský, Praha, ČR, 11.10.2020

Psali jsme zde: