Letos je navíc dofinancuje kvůli zvýšeným nákladům po dobu koronavirové krize Pro příští rok vyčlení hlavní město na zajištění lékařské pohotovostní služby (LPS) 35 milionů korun…

V letošním roce navíc dofinancuje tyto služby částkou 3,6 milionu korun. Tu si rovnoměrně rozdělí Fakultní nemocnice v Motole, Nemocnice Na Bulovce a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Usnesení již byla přijata Radou hl. m. Prahy, musí je ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Hlavní město Praha jako vyšší územně samosprávný celek zodpovídá za organizaci a zajištění lékařských pohotovostních služeb na svém území. Od roku 2008 je LPS v hlavním městě Praze organizována v jednotném systému, kdy jsou jednotlivá stanoviště soustředěna do stěžejních zdravotnických zařízení. Pro příští rok pro ně vyčlení 39 milionů korun, z nichž 35 milionů rozdělí poskytovatelům služeb a další 4 miliony korun budou v rezervě pro případ neočekávaných událostí.

„Pro příští rok navrhujeme navýšení částky rozdělované pro poskytovatele LPS, a to v návaznosti na vyúčtování nákladů a výnosů, které byly předloženy poskytovateli LPS za první pololetí 2020, a jednak v návaznosti na aktuální situací související s výskytem onemocnění COVID-19,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Milena Johnová.

radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová

V letošním roce navíc hlavní město dofinancuje pohotovostní služby 3,6 milionu korun, které byly v rezervě pro případ hromadného výskytu onemocnění či postižení osob na zdraví v důsledku mimořádné události či krizové situace. „Vlastní provoz lékařské pohotovostní služby je nákladný a nelze jej zcela pokrýt úhradami z veřejného zdravotního pojištění, regulačními poplatky a hotovostními platbami pacientů, proto je ze strany hlavního města Prahy poskytovatelům zdravotních služeb vyplácena účelová neinvestiční dotace na dorovnání ztráty z provozu této služby,“ dodala radní Milena Johnová.

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID–19 a z toho plynoucích zvýšených nároků na přísné dodržování hygienických a protiepidemických opatření, včetně zvýšených nároků na mzdové prostředky, požádaly Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Nemocnice na Bulovce o uvolnění těchto finančních prostředků. Nemocnice požádaly o dofinancování provozu v letošním roce mimo jiné kvůli nižší návštěvnosti, která měla dopad také na nižší příjmy. Částku si rozdělí rovnoměrně. Usnesení k vyčlenění prostředků na příští rok a dofinancování služeb v letošním roce musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Rozdělené finanční prostředky hlavního města Prahy pro poskytovatele LPS na rok 2021:

  • Nemocnice Na Bulovce provozuje stanoviště LPS v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost a pro rok 2021 bude dotace pro tohoto poskytovatele činit 6 milionů korun.
  • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze provozuje stanoviště LPS v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pro rok 2021 bude dotace pro tohoto poskytovatele činit 3 miliony korun.
  • Thomayerova nemocnice provozuje stanoviště LPS v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství, pro rok 2021 bude dotace pro tohoto poskytovatele činit8 milionů korun.
  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady provozuje stanoviště LPS v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost a pro rok 2021 bude dotace pro tohoto poskytovatele činit 6 milionů korun.
  • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha provozuje stanoviště LPS v oboru všeobecné praktické lékařství, pro rok 2021 bude dotace pro tohoto poskytovatele činit 3 miliony korun.
  • Fakultní nemocnice v Motole provozuje stanoviště LPS v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství se zaměřením na dětskou stomatochirurgii a pro rok 2021 bude dotace pro tohoto poskytovatele činit 8 milionů korun.
  • Nemocnice Na Františku bude v roce 2021 provozovat stanoviště v oboru lékárenská pohotovostní služba a dotace pro tohoto poskytovatele bude činit 1 milion korun.

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 14.10.2020

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_da_pristi_rok_na_zajisteni.html