Sedmé městské části se podařilo získat 120 počítačů a dalšího příslušenství pro děti, kterým doma schází vybavení k online výuce…

Stovku počítačů poskytl Dopravní podnik hl. m. Prahy, dvacet Praha 7 obdrží od Ústavu jaderného výzkumu Řež. Další vybavení přichází od soukromých dárců a firem. V Praze 7 je aktuálně nutné pokrýt potřebu zhruba tří set dětí. Zájemci, kteří mají možnost poskytnout počítače a další příslušenství, mohou své nabídky zasílat na: svobodovas@praha7.cz

„Od první vlny pandemie děláme jako zřizovatel maximum pro to, aby se všichni žáci na Sedmičce měli možnost vzdělávat distanční formou. Již na jaře jsme sehnali 60 počítačů a IT vybavení pro ty nejvíce potřebné a školám jsme poskytli finanční prostředky pro nákup další výpočetní techniky. Mezi rodiči, dětmi a pedagogy jsme zrealizovali velký průzkum (na 1500 respondentů), který nám pomohl zjistit rezervy a nedostatky během prvního uzavření škol a na základě kterého jsme následně pomáhali nastavit distanční výuku. V září jsme pak udělali ještě rychlý dotazník mezi rodiči, abychom zjistili kolika dětem bude chybět IT vybavení. Sešly se nám požadavky na zhruba 300 počítačů a přes 100 modemů s připojením. Další žádosti se objevují nyní, když se školy skutečně zavřely,“ uvedla radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.

120 počítačů, které budou příští týden předány potřebným rodinám, se podařilo získat díky spolupráci v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP). Tento projekt v Praze 7 sdružuje zástupce radnice, škol, rodičů a dalších aktérů, kteří společně plánují aktivity a činí kroky přispívající ke zvýšení kvality školství a vzdělávání na Sedmičce. O zajištění počítačů se velmi zasadil zastupitel Prahy 7 Jiří Hejnic, který působí jako garant pracovní skupiny MAP pro financování.

Kromě samotných PC či notebooků Praha 7 pro potřebné rodiny shání také další vybavení, jako jsou kamery, sluchátka, mikrofony či software a s operátorem řeší datová připojení. Kdo má možnost počítače či příslušenství poskytnout a pomoci tak dětem z Prahy 7, může své nabídky zasílat na e-mail:  svobodovas@praha7.cz

Rodiče, kterým doma výpočetní technika schází a nemají možnost pro své děti potřebné vybavení obstarat, se mohou obrátit na svou školu, kde se tyto potřeby evidují.

„Chtěla bych poděkovat pražskému dopravnímu podniku a ÚJV Řež za poskytnuté počítače. Zvláštní dík pak patří panu zastupiteli Jiřímu Hejnicovi a dalším kolegům a kolegyním z MAPu, kteří tuto pomoc zprostředkovali, i dobrovolníkům, kteří aktuálně ve svém volném čase pomáhají do počítačů nainstalovat software. Velice si ceníme příspěvku od každého dárce a děkujeme všem, kteří v současné době pomáhají,“ řekla Hana Šišková.

Autor: Redakce, Praha7, ČR, 17.10.2020