Rada městské části Prahy 3 schválila výsledky veřejné architektonické soutěže o obnovu náměstí Jiřího z Lobkovic…

V konkurenci 11 soutěžních návrhů zvítězil projekt architektů Martina Stáry a Jána Antala a jejich týmu ze studia Perspektiv. Cílem soutěže bylo vybrat návrh, který nabídne nejlepší architektonické, krajinářské, dopravní i technické řešení. Soutěžní porota byla složená ze zástupců MČ Prahy 3 a nezávislých architektů.

„Rád bych ocenil rozhodnutí městské části Prahy 3 vypsat veřejnou architektonickou soutěž. Městská část získala cenné názory na proměnu náměstí Jiřího z Lobkovic a v podobě vítězného projektu kvalitní podklad pro její realizaci“, uvádí předseda poroty Ivan Plicka. Porota na vítězném návrhu týmu studia Perspektiv ocenila především jasnou kompozici náměstí s hlavní osou směřující na školní budovu, vyzrálé a promyšlené funkční řešení jednotlivých částí parku a přehlednou organizaci prostoru. Celková kvalita povrchů mobiliáře a zeleně by po jeho realizaci měla být výrazně vyšší, než nyní. Počet stromů se zvýší a parkovacích míst zůstane přibližně stejný.

Zdroj: Praha 3

„Rekonstrukcí náměstí Jiřího z Lobkovic bychom rádi kultivovali jeho původní funkci — oblíbeného místa setkávání, hry a odpočinku všech generací obyvatel a místních komunit a vytvořili tzv. Vinohradský obývák. Náš návrh hledal vhodný poměr vymezení náměstí a parku, který nyní dominuje. Chtěli jsme jasně definovat náměstí jako osu vstupu do školy a propojit ho s Vinohradskou ulicí. Prostor parku a náměstí dle našeho návrhu parafrázuje obraz Nedělní odpoledne na ostrově Grande Jatte od George Seurata, které zobrazuje všední situace v městské společnosti“, vysvětlují autoři návrhu Martin Stára a Ján Antal.

Zdroj: Praha 3

Na druhém místě se v soutěži umístil ateliér MCA (Pavla Melková, Miroslav Cikán, Kateřina Frejlachová) a na třetím společnost desk architekti (Jakub Děnge, Martin Kačírek). Soutěž byla vypsaná jako otevřená a anonymní. Předsedou odborné poroty byl architekt Ivan Plicka, dále v ní zasedli architekti Petr Velička, Radek Vaňáč, Petr Kučera a krajinářské architektky Martina Forejtová a Štěpánka Šmídová. Starosta Jiří Ptáček nebo zastupitel Matěj Michalk Žaloudek pak hájili názor MČ Praha 3. „Bylo pro nás milým překvapením, že zvítězil tým mladých architektů ze sousední Prahy 2. Věříme, že právě jejich komplexní řešení náměstí prospěje. Nyní teprve začnou práce na dopracování studie. Jsme rádi, že si architekti uvědomují, že je třeba s návrhem jít mezi lidi, představit jim ho a získávat od nich cennou zpětnou vazbu,“ uzavírá starosta Prahy 3 Jiří Ptáček.

Zdroj: Praha 3

Všechny soutěžní návrhy budou veřejnosti představeny v únoru 2021 formou výstavy v prostorách Infocentra Prahy 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad. Stejně jako u ostatních soutěží budou v brzy první tři oceněné návrhy k prohlédnutí na stránkách České komory architektů. Radnice nyní může s vítězem začít jednat o smlouvě na projektové práce směřující ke stavebnímu povolení a následné realizaci stavby. Městská část na přípravě soutěže spolupracovala s Českou komorou architektů (ČKA) a organizací CBArchitektura, která se soutěžím věnuje dlouhodobě. Soutěž o návrh je odbornou veřejností doporučována jako nejlepší a nejtransparentnější způsob zadání na projekt veřejné stavby.

Autor: Redakce, Praha 3, ČR, 24.10.2020

Zdroj:

https://www.praha3.cz/radnicni-noviny/zpravy/praha-3-vybrala-viteze-verejne-architektonicke-souteze-o-obnovu-namesti-jiriho-z-lobkovic-n914380.htm