Společnost RailCity Vyšehrad se ohrazuje proti mediálním útokům…

Společnost RailCity Vyšehrad je už několik týdnů napadána kontroverzními výroky komunálních politiků Prahy 2, kteří veřejně vyhrožují vyvlastněním budovy Vyšehradského nádraží. Tato prohlášení jsou nepřijatelným zásahem do soukromého vlastnictví a balancují na hraně zákona.

Psali jsme zde:

V havarijním stavu se objekt nádraží nacházel už v době jeho pořízení naší společností, dědictví minulých let se nevratně podepsalo především na technickém stavu secesní památky, do které stát desítky let neinvestoval. Svalovat vinu za aktuální stav památky na současného vlastníka je přinejmenším nekorektní. Situaci neprospělo ani zdlouhavé, mnoho let trvající územní řízení, než se podařilo získat potřebná povolení pro rekonstrukci původní nádražní budovy a dostavbu dvou objektů, které mají tvořit nový polyfunkční komplex. Společnost RailCity Vyšehrad dělá vše pro záchranu této památkové budovy a intenzivně hledá investora pro připravený projekt. Do údržby přitom investuje nemalé finanční prostředky, aby se stav objektu dále nezhoršoval.

Ohrazujeme se proti záměrnému mediálnímu zkreslení, že se v budově propadla střecha, což má být údajně důvod k razantnímu postupu města proti jejím majitelům. Fakta jsou taková, že střecha a fasáda objektu byly záměrně poškozeny, navíc někdo neoprávněně vniknul do zajištěné budovy.

Celý případ vyšetřuje policie a údajně dopadla konkrétní pachatele, kteří měli záměrně poškodit střechu a fasádu. Střecha bude opravena a budova odpovídajícím způsobem zajištěna. Je velmi znepokojivé, že podezření na násilné vniknutí do nádražního objektu padá na ty, kteří v médiích tak hlasitě volají po radikálním postupu, včetně procesu vyvlastnění. To považujeme za pirátský zásah do vlastnických práv a na pachatele jsme podali trestní oznámení.

Naši společnost RailCity Vyšehrad oslovil Magistrát hl. města Prahy s návrhem, zda nechce budovu prodat nebo směnit za jiné pozemky. Těmto dohodám se principiálně nebráníme, není možné ovšem objekt prodávat pod cenou za odhadní cenu odhadce najatého Magistrátem hl. města Prahy. Naše společnost pracuje se zcela jinými posudky a je zřejmé, že je nutné hledat kompromis. Každopádně úvodní jednání proběhla a nyní čekáme na stanovisko magistrátu. Je i pro nás důležité, zachovat objekt nádraží Vyšehrad pro další generace.

Autor: Redakce, RailCity Vyšehrad, Praha, ČR, 26.10.2020