V rámci 28. října je oznámeno několik veřejných shromáždění na různých místech v Praze…

Hlavní město proto důrazně apeluje na organizátory a veřejnost, aby vzhledem k současné epidemické situaci důsledně dodržovali vládní opatření týkající se shromažďování osob. Omezení jsou platná na počet 100 osob po skupinách nanejvýše 20 lidí, přičemž všichni účastníci musí mít zakryté dýchací cesty a mezi skupinami musí být dodrženy rozestupy.

Na Den vzniku samostatného československého státu je v Praze plánováno několik veřejných shromáždění, a to zejména v centru města. Vzhledem k současné epidemické situaci a vládním nařízením apeluje pražský magistrát na veřejnost, aby zvážila účast na těchto shromážděních, a pokud se lidé plánují akcí zúčastnit, aby důsledně dodržovali omezení daná usnesením vlády.

Shromáždění se může účastnit nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po 20 osobách a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň dva metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Hlavní město je v kontaktu nejen se svolavateli, ale také s Policií České republiky, a společně se shromážděními zabývají. Pražský magistrát v rámci jednání se svolavateli přispěl k tomu, že někteří z nich od svolání shromáždění upustili a pro další již vydal podmínky pro jejich konání, která vycházejí z vládních nařízení. Například se neuskuteční plánované průvody, ale shromáždění se budou konat na jednom místě. U jednoho shromáždění byl upraven čas konání, aby se na místě neshlukovalo větší množství osob, u jiného pak byl svolavatel vyzván k navýšení počtu pořadatelů.

Veřejná shromáždění úřady neschvalují, ale jsou pouze ohlašována. Jejich konání je zakotveno v základní listině práv a svobod a vyplývá z ústavy, až na výjimky je hlavní město zakázat nemůže. Zakázáno může být pouze v ojedinělých případech, například v situaci, kdy ohlášený účel shromáždění podněcuje k násilí nebo jinak porušuje zákon. Oficiální ohlášené účely však zpravidla směřují k podpoře demokracie, podpoře práv občanů a podobně a města nemají možnost, jak takové akce zakázat.

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 28.10.2020

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlavni_mesto_apeluje_na_verejnost_i.html