Do Velké války (1900-1914)

Praha druhé poloviny 19. století patřila mezi nejbohatší a nejprůmyslovější města Evropy. Tento status se nezměnil, ani na začátku 20. století. Naopak. Praha dál bohatla a dál se rozvíjela. Často k nelibosti a závisti jiných měst. Zejména jiných měst Habsburské monarchie. K roku 1900 má Praha 560 tisíc obyvatel. Společně s Vídní a Berlínem byla centrem Střední Evropy.

Koněspřežné dráhy jsou nahrazovány elektrickými tramvajemi, což je završeno elektrifikací poslední koněspřežné dráhy na Karlově mostě. Roku 1901 je Libeň připojena k Praze, čímž se rozloha Prahy téměř zdvojnásobila. Sanace Josefova a dalších vybydlených čtvrtí pokračuje, ať už direktivně nařízená, či přirozeným rozvojem průmyslu a nové zástavby. Ghetta mizí, a místo toho se objevují dělnické čtvrtě. Roku 1902 je zbořena stará Hladová zeď zbudovaná za Karla IV. Kromě divadel se ve velkém rozšiřují a rozvíjí kina. Roku 1903 je Smíchov císařským dekretem povýšen na město s městským znakem, což ovšem byla pokračující praxe udržet Prahu rozdělenou a menší, než skutečně byla. Tahle praxe bude zvrácena, až v roce 1922 rozhodnutím spojit Smíchov s Prahou. Tehdy taky došlo k úplné anulaci staré rakouské praxe a sjednocení všech přilehlých obcí a částí Prahy s Prahou.

V letech 1908, až 1911, jak jsme Vás informovali v jednom z našich prvních článků, je postavena Nová radnice hlavního města Prahy, kde dnes sídlí magistrát hlavního města Prahy. Secesní stavbu navrhl architekt Osvald Polívka a na stavbě spolupracoval se sochaři Stanislavem Suchardou, Josefem Mařatkou a Ladislavem Šalounem. Osvald Polívka se rovněž s Antonínem Balšánkem zasloužil o výstavbu secesního Obecního domu na náměstí Republiky. Ve stejném roce, kdy je dokončena radnice, je postaven i kubistický Dům u Černé Matky boží, který postavil Josef Gočár a později přestavoval Karel Prager. Secese a kubismus tak dominují pražským reáliím a kulturnímu rozmachu.

Díky všemu tomuto rozvoji Praha dál rychle roste. Podle sčítání lidu z roku 1910, počet obyvatel Prahy dosáhl 668 tisíc. Víc než sto tisíc za pouhou dekádu. Praha, ale nezažívala jen růst, přestavbu a kulturní boom. Multikulturní a multietnické město bylo na podzim 1908 zasaženo nacionalistickými rozbroji mezi původním českým obyvatelstvem a přistěhovalými Němci. Ve městě muselo být od 2. do 14. prosince 1908 vyhlášeno stanné právo, a v některých oblastech přerušena doprava. Došlo k popravám Čechů, kteří bránili Prahu před arogancí německy mluvícího obyvatelstva.

Situace pro Prahu se mění, až s rokem 1914, kdy srbský atentátník Gavrilo Princip zastřelí následníka trůnu, a v důsledku mezinárodních smluv se rozpoutá obrovská Velká válka, která postihne celý svět. Bude mít dopady i na Prahu, přestože sama Praha bude ušetřena přímých hrůz této Velké války.

Autor: Redakce, Praha, ČR, 8.11.2020

Psali jsme zde: