Zrušení časového omezení u vyhrazených pruhů pro MHD, cyklisty a taxi a nastavení jejich trvalé preference…

Už nejen v dopravních špičkách, kde má priorita pro veřejnou hromadnou dopravu obhajitelnou logiku, ale trvale.Nově bohužel i v časech mimo špičku. A hlavně i večer ani o víkendech nemá být umožněno běžným motoristům využívání jednoho z pruhů komunikace.

Dne 29.10.2020 vydal MHMP, odbor pozemních komunikací, opatření obecné povahy, spočívající ve zrušení časového omezení ve vyhrazených jízdních pruzích s termínem realizace již do 1.12.2020.

Celé toto opatření obecné povahy bylo projednáváno dost v utajení. I já osobně se o něm dozvěděli na poslední chvíli a to se o problematiku dopravy intenzivně zajímám.

Návrh nebyl dostatečně zdůvodněný. Veřejná správa není oprávněna vytvářet omezení svévolně. A tomuhle opatření zoufale chybí princip proporcionality.

Původním záměrem zřízení vyhrazených jízdních pruhů byla preference MHD v čase dopravních špiček. Na to už si myslím všichni zvykli a akceptují to. Je to hromadná doprava a v zájmu dodržování jízdních řádů to má smysl.

Ale proč nechávat ty pruhy vyhrazené i v době, kdy tam ta dopravní špička není? Proč nepustit na ty silnice normálně auta ve večerních hodinách nebo o víkendu? Proč má mít jednotlivý cyklista nebo klient taxi přednost ve využití komunikace před rodinou v autě?

Spousta logických otázek, které byly navrhovatelem vypořádány většinou odkazem na ČSN 73 610 o projektování místních komunikacích s pořadím důležitosti: chodci, veřejná doprava, cyklisté, motorová vozidla.

Ale obhajitelný jiný důvod nikde. To jde hlavně o lepší vymahatelnost a zvýšení příjmů z pokut? Každopádně je to další šikana motoristů z dílny pražského magistrátu.

Pro každé nové opatření a instalaci dopravního značení musí být splněny dva základní atributy a to je nezbytnost a účelnost. Ani jeden z nich zde obsažen není ( což je v tomto případě i názor Policie ČR)

Tohle je přesně opatření, kdy si 90% občanů řekne „kterej blbec tohle vymyslel“? Zeptám se odpovědných za dopravu v Praze na jednání zastupitelstva…

Doplnění:

Pražští zastupitelé odmítli zákaz vjezdu aut do pruhů pro MHD

Pražští zastupitelé odmítli zavedení celodenního zákazu vjezdu osobních aut do vyhrazených pruhů MHD. Podle většiny zastupitelů není důvod opatření zavádět mimo dopravní špičku. Dosud byl vjezd omezen pouze v konkrétních časech, což úřad na konci října změnil. Zastupitelé zároveň radním uložili, aby podali příslušnému magistrátnímu odboru podnět ke zrušení zákazu vjezdu, který má platit od příštího týdne. Proti zamýšlené změně se postavila většina 33 z 65 zastupitelů. V Praze je asi 40 kilometrů pruhů pro autobusy MHD, záchranáře, cyklisty a taxi.

Autor: Mojmír Mikuláš, Praha, ČR, 13.11.2020

Zdroj: 

https://mojmirmikulas.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=760801