Transformuje zbraslavský kojenecký ústav…

Pražští zastupitelé schválili přeměnu zbraslavského kojeneckého ústavu na Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové, které bude zajišťovat komplexní péči o ohrožené děti. Součástí přeměny bude i modernizace stávajícího zařízení tak, aby zajišťovalo individualizovanou péči podle nejnovějších poznatků.

„Kvůli málo rozvinuté podpoře rodin stále končí desítky dětí v kojeneckých ústavech nebo dětských domovech. Chceme se jako město postarat o to, aby žádné dítě nemuselo vyrůstat mimo své nejpřirozenější prostředí. Nové centrum služeb pro rodinu a dítě, které vzejde ze stávajícího dětského domova, nám v tom pomůže,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví.

radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová

Praha jako třetí kraj v zemi přistoupí k proměně zdravotního zařízení ústavní péče a rozšíří škálu pomoci. Příspěvková organizace Dětský domov Charlotty Masarykové bude transformován, její součástí je také rozšíření činností o nové terénní, ambulantní, pobytové, sociální a školské služby. Cílem je poskytovat individualizovanou podporu dětem se zdravotním či sociálním znevýhodněním a jejich rodičům, která vychází z jejich specifických potřeb. Část nových služeb bude podporovat udržení dítěte v biologické rodině v přirozeném prostředí.

„Vzniknou nové odlehčovací služby pro rodiny s dětmi s postižením, krizové byty pro řešení aktuální situace v rodině a nácvikové bydlení pro rodiče, kteří potřebují specializovanou péči, zejména pomoc při rozvoji rodičovských kompetencí. Chtěli bychom také nabídnout více specializované podpory dětem v pěstounské péči,“ uvádí Radka Soukupová, nová ředitelka Dětského domova Charlotty Masarykové,

Dětem se zdravotním či sociálním znevýhodněním, pro které se nepodaří zajistit dlouhodobou péči v náhradních rodinách, zajistí nové centrum takové pobytové služby, které budou co nejvíce připomínat běžný život, jaký prožívají jejich vrstevníci, služby budou zároveň stabilní a individualizované.

„To například znamená, že jedna pracovnice nebude mít na starosti osm dětí, nebo že celá skupina dětí nebude spát pohromadě v dlouhém koridoru, oddělitelném jen pomocí zásuvných příček. Naopak nové flexibilní pobytové služby umožní sourozencům, kteří by dnes byli rozdělováni každý do jiné ústavní péče, zůstat spolu. Nebo to znamená, že děti nebudou vytržené z místa, kde si vytvořily vazby, jen proto, že dosáhly určitého věku a mají proto být přesunuté do jiného ústavu, protože celý systém péče trpí resortizmem,“ vysvětluje Johnová.

Pro část služeb budou využity zrekonstruované stávající prostory, pro jiné se zajišťují nové prostory napříč hlavním městem. Náklady na transformaci a rozvoj služeb příspěvkové organizace budou hrazené ze zdrojů hlavního města, Evropského sociálního fondu a darů fyzických či právnických osob přímo organizaci. Transformaci schválilo pražské zastupitelstvo na svém listopadovém jednání.

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 18.11.2020

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_zajisti_moderni_peci_o_ohrozene.html