Pražská developerská společnost (PDS), kterou založil pražský magistrát, začala pracovat na přípravě prvních projektů na městských pozemcích…

Největší z nich jsou na Palmovce a na Nových Dvorech. Město podle něj také finišuje metodiku, podle které by měly městské části jednat s developery o jejich příspěvcích do veřejných rozpočtů.

PDS vznikla k 1. červnu a má na starosti přípravu městských pozemků pro výstavbu s důrazem na bydlení, včetně koordinace se soukromými investory a městskými částmi. Hlaváček řekl, že nyní má organizace osm zaměstnanců a příští rok se počítá s nárůstem na 20.

Nyní firma ve spolupráci s městským Institutem plánování a rozvoje finalizuje vytipování vhodných pozemků a zahajuje jednání o projektech. „Naší vizí je, že by v Praze mělo v budoucnu vznikat zhruba 10.000 bytů ročně. S tím, že městská výstavba by měla být zhruba kolem 2000,“ řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09).

Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje

Náměstek jako největší z vytipovaných projektů zmínil pozemky u metra Palmovka, které vlastní magistrát, městská část a dopravní podnik. V budoucnu by tam podle něj měla vzniknout menší čtvrť s parkem. Další velké parcely jsou v oblasti, kde je plánována nová stanice linky metra D Nové Dvory. U ní by podle náměstka měla vzniknout lokální centrum s bydlením, obchody a kulturního domu. „Jde o typické dva příklady, které jsou dlouhodobě neřešeny,“ řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09).

Dodal, že v obou případech se již připravují změny územního plánu a do konce volebního období v roce 2022 by měly vzniknout konkrétní investiční záměry, shrnující co, za kolik a kdy se na parcelách postaví. Kromě toho se bude PDS věnovat i dalším městským pozemkům, jejichž seznam město zveřejní v blízké době, doplnil Hlaváček.

Město při vyjednávání s developery podle náměstka také začalo využívat nově vytvořenou metodiku stanovující výpočet příspěvku, který by měly firmy přispívat na vybudování veřejné infrastruktury a vybavenosti. Městské části již často s firmami o podobných příspěvcích dohody uzavírají, ale metodika, která by se měla schvalovat začátkem příštího roku, by jim měla dát jednotný rámec. Dohody nyní nemají přesné právní zakotvení, které by měl přinést připravovaný nový stavební zákon v podobě tzv. plánovacích smluv. Náměstek řekl, že řešení města je s připravovanou legislativou v souladu.

Metropole se v posledních letech potýká s bytovou krizí a rostoucími cenami bydlení. Role PDS má být v tom, že připraví koncept veřejně prospěšných projektů na městských pozemcích a bude jej mít na starosti po celou dobu schvalovacích procesů až k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Samotná realizační fáze se uskuteční ve spolupráci se soukromým sektorem, nebo ve spolupráci s družstvy či stavebními společenstvími. Cílem je zvýšit bytovou výstavbu v metropoli a urychlit přípravu projektů, která nyní trvá často i více než deset let.

Autor: Redakce, ČTK, Praha, ČR 20.11.2020