Už dva roky zažívá nejen magistrát, ale i celé město Praha, vcelku progresivní časy…

Tyto časy vycházejí z nástupu koalice a zejména Pirátské strany do čela magistrátu. Během dvou let Pirátské strany ve vedení magistrátu předčilo všechny její předchůdce z ANO, ODS, TOP09 i dalších stran a hnutí. Pirátská strana dosadila do čela Prahy člověka, který je ovládán přehnanými ambicemi a jistými arogantními manýry. I když by si jeden mohl říct, že takový popis sedí na leckterého politika, nutno podotknout, že v tomto případě se šlo až do extrému. Zde nyní vyjmenováváme pár větších či menších konkrétních negativních záležitostí, problémů a postižení naší Prahy, které současné vedení magistrátu způsobilo. Nutno říci, abychom byli spravedliví, že zdaleka ne celá koalice je špatná, a „Spojené síly pro Prahu“ se nyní jeví jako asi nejkonstruktivnější a nejfunkčnější část koalice.

Zrazené předvolební sliby

Před komunálními volbami 2018 strany stávající koalice (zejména Piráti) slibovali, že budou transparentní, nezkorumpovaní, že budou přístupní všem a že budou kompetentní a efektivní. Po dvou letech vidíme, že koalice zradila téměř všechny svoje sliby, které dala Pražanům po svém zformování. Prvním ožehavým případem, který koloval v médiích, byl geologický průzkum trasy metra D. Koalice, která se hlásila k transparentnosti, zaskočila hned zkraje všechny, když vyhlásila uzavřené hlasování o provedení geologického průzkumu k trase metra D. To si u tak velké veřejné zakázky před tím nikdo nedovolil. Byla to studená sprcha pro všechny, kteří koalici a zejména Piráty volili. Namísto vnitřních jednání o různých postupech, začala koalice uplatňovat tajná hlasování, čímž se dřívější netransparentnost posunula ještě o několik úrovní výš.

Z nedávné doby lze uvést případ pirátského senátního kandidáta Veverky a velmi pochybného propojení městských veřejných peněz s podporou jeho kampaně. Prostřednictvím akce Prague Pride a tzv. duhové plavby, plánovali Piráti zahájení své kampaně k letošním senátním a krajským volbám. I o tom jste námi byli informováni. Jiným příkladem zrazených slibů, kterým byl slib vyšší kompetentnosti, byla aféra kolem nového designu tramvají. Událost to byla tak absurdní, že se jí primátor Hřib snažil cílevědomě dementovat jako hoax, v čemž mu zabránil jeho koaliční partner Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu). Celá záležitost může skončit soudem za porušení autorských práv městem Prahou ve věci designu tramvají. Šlo o nejen špatný výběr, ale i nízkou úroveň komunikace. 

Kromě toho tu máme i celou řadu selhání v otázkách městské hromadné dopravy, jejímž vylepšováním se současná koalice taky zaklíná. Počínaje výlukami metra bez náhradních autobusů, přes uzávěry různých silnic a městských tepen bez zajištění náhradní dopravy, až po nedávnou kauzu zdražování jízdného. Toto zdražení Pirátská strana podpořila. Když se objevil obrovský odpor veřejnosti, postavila se proti zdražení. Nadále ho obhajuje náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Koaliční partneři se nedokáží shodnout, zda se bude měnit výše jízdného nahoru či dolů. Dalším z poměrně konkrétních slibů, byl boj s Airbnb, který však vyzněl ze strany magistrátu nakonec zcela absurdně. Zjistilo se totiž, že jeden z náměstků samotné koalice (Petr Hlubuček – Spojené síly pro Prahu) podobným způsobem pronajímá svůj byt.

Psali jsme zde:

Experimenty typu Smetanovo nábřeží

Dalšími příklady přehnaných ambicí a organizačních i politických selhání, jsou „experimenty typu Smetanovo nábřeží“. Spustil jí Adam Scheinherr (náměstek pro dopravu) s podporou primátora Zdeňka Hřiba. Jejich cílem bylo a je (uzavírka stále trvá) omezit přístup automobilové dopravy na Smetanovo nábřeží, vybudovat tam místa k posezení, zahrádky a odpočinkové prostory. Trvá to už pár měsíců a dodnes celý projekt vyvolává pouze nepříjemné emoce či dokonce smích. Neustále se mění, kdy tam mohou a kdy nemohou auta, jednotlivé strany se hádají a Pražané jen kroutí hlavami. Navíc se podobný nešvar rozšířil i na jiná místa, kde dopadl ještě tristnějším způsobem (pražské Malvazinky). Na Smetanovo nábřeží si stěžovalo vedení Prahy 1, na Malvazinky starousedlíci, kterým to ztížilo přístup k základním službám. 

Ale to nejsou jediné takové příklady. Pak tu je vznik všemožných cyklopruhů, které nebudou využívané a budou nebezpečné pro cyklisty i řidiče. To se týká zejména bizarních cyklopruhů poblíž dálnic a výpadů. Jiným příkladem experimentů, který vlastně i souvisí s předešlou záležitostí, a který je nyní naplno podporován podle západního vzoru, jsou elektrokoloběžky a elektrokola. Nejsou využívány podle představ a když už, tak jako ozdoba stromů nebo jakýsi přehradní materiál v řekách.

Psali jsme zde:

Arogance moci & sebestřednost

Poslední v řadě negativních faktorů, které se pojí s vládnutím současného vedení hlavního města, je neuvěřitelná arogance moci. Zejména Pirátská strana a Praha sobě jsou vůči opozičním zastupitelům z ODS a ANO a dokonce i vůči svým vlastním koaličním partnerům ze Spojených sil pro Prahu neskutečně arogantní. Koaliční partneři nekomunikují mezi sebou, nemají mezi sebou shody, navzájem se uráží a vystupují nepřátelsky. Většinu těchto konfliktů spojuje postava Zdeňka Hřiba, který se vyjadřoval přezíravě i vůči vlastní radní Haně Marvanové – Kordové. Piráti a Praha sobě nezřídka podávají věci jako hotové k realizaci a s oponenty nejednají. Nejednají s opozicí ani tam, kde mohou mít styčné body, jako je otázka Airbnb a bytové krize. 

Podobně to bylo i v případě Smetanova nábřeží, kde projekt odpočinkové zóny nebyl nijak komunikován s místními zastupiteli. Ten samý Zdeněk Hřib je ostatně znám i tím, že se na veřejnosti, či na magistrátu vychloubá činy, o které se nijak nepřičinil. Připisuje si zásluhy i při naprosto obskurních příležitostech, třeba když probíhala debata o dohodě s Pekingem. Tehdy vysvětloval, že stavba nové trasy metra je možná i díky vypovězení partnerské dohody. Zdeněk Hřib se v pozici primátora hlavního města Prahy zřejmě cítí jako v pozici premiéra, či dokonce ministra zahraničních věcí. Buduje vlastní zahraniční politiku, bez ohledu na vládu a parlament, zejména ve vztahu k Číně a Rusku. Přepisuje názvy ulic, cestuje na Tchaj-wan, aby se zviditelnil, bez ohledu na to, jaké to bude mít dopady na město Prahu a jeho občany. Jak řekl senátní kandidát Žantovský, komunální politici jsou od toho, aby dohlíželi na zeleň a fungování města. Vysoká diplomacie Zdeňka Hřiba je tak pravděpodobně jeho útěkem od vlastních tristních selhání, která zažívá na radnici.

Psali jsme zde:

Jistě mohou mnozí namítnout, že předchozí koalice také selhávala, ale situace je dnes dost jiná. Zaprvé – současná koalice a zejména Pirátská strana, má poměrně velkou imunitu u médií a nemusí čelit takovému mediálnímu tlaku jako jiné strany v minulosti. A zadruhé – současná koalice a Pirátská strana vehementně slibovali, že budou bojovat s nekompetentností a netransparentností. Tento komentář shrnul jen ty nejviditelnější přešlapy, na našich stránkách najdete víc než dost odkazů a článků, které mnohonásobně dokládají výše uvedené. Snad se další dva roky nebudou odvíjet v obdobném duchu. Prospělo by to nejen politikům vedoucím Prahu, ale i všem Pražanům…

Autor: VMK, Redakce, Praha, ČR, 23.11.2020

Složení rady hl.m.Praha zde:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/slozeni_rady/index.html