V ulici U Kněžské louky byl otevřen revitalizovaný park…

Je koncipován jako příjemný, čistý a přehledný, klidový veřejný prostor s využitím novodobých technologií. Praha 3 tak má další reprezentativní a nadčasovou zónu klidu a her. Parčík na sídlišti Chmelnice byl před rekonstrukcí těžko udržovatelnou plochou s popraskaným asfaltem a nevyužívaným betonovým bazénkem. Tým architektů pod vedením Zdeňka Teplého ze společnosti A plus ve spolupráci s ateliérem zahradní a krajinářské architektury Land05 zde navrhl čistý a přehledný veřejný prostor. Cílem bylo vytvořit příjemný, klidový park promenádního charakteru s dominantními štěrkovými záhony, které zajistí jeho atraktivitu během celého roku. Důraz byl kladen na přehlednost prostoru, kvalitní a jasně definované povrchy, dostatečnou vybavenost mobiliářem a vzrostlé dřeviny.

Zdroj: Praha 3

Pro děti byla vytvořena netradiční terénní modelace s nerezovým tunelem s pochozím povrchem z měkčeného materiálu jako prevence úrazu. Středová plocha parku má povrch mlatový a byla použita světlá velkoformátová dlažba. Vše je doplněno moderním dřevěným mobiliářem a novým osvětlením.

„Park jsme pojali jako klidový a reprezentativní. V rámci revitalizace jsme použili novodobé technologie“, uvádí Martina Forejtová, vedoucí architektka z ateliéru Land05„Příkladem je dešťový záhon, který v sobě skloubí hned několik zajímavých funkcí. Při dešti pojme velké množství vody, která je sem sváděna ze zpevněných ploch, a když se vyčasí, postupně ji zase odpaří. Osázen správně volenými trvalkami a okrasnými travinami pak pomáhá bojovat se suchem a horkem, která panují uprostřed velkých měst. Květy trvalek jsou atraktivní nejen pro lidi, ale je i zdrojem potravy v podobě nektaru a pylu a dešťový záhon se tak stává útočištěm pro hmyz, ale i pro jinou drobnou faunu,“ doplňuje Forejtová.

Zdroj: Praha 3

Za zmínku stojí sousoší Milenci od akademického sochaře Miroslava Jiravy, které bylo restaurováno a přemístěno do středu parku. V jeho čele stálo již od roku 1966, kde vedle něj byla v běhu času nevhodně umístěna plechová prodejna. „Milenci otočeni ke zdi prodejny se začali rozpadat a působili, jako by je tam někdo ve spěchu odložil. V roce 2014 bylo dílo restaurováno, nicméně i nadále zůstalo zády k lidem a čelem ke zdi. V rámci letošní revitalizace parku se podařilo zajistit v koordinaci s Galerií hlavního města Prahy přesun Milenců zpět do parku. Jsou opraveni, vyčištěni a konečně jsou vidět“, vysvětluje Jiří Ptáček, starosta Prahy 3.

Stavba byla zahájena v listopadu 2019, byla realizována firmou VYSSPA Sports Technology a nyní je již park otevřený všem návštěvníkům. „Popřejme si všichni navzájem, ať to místo dobře slouží, podaří se ho uchránit před vandaly a udrží se v dobré kondici,“ uzavírá starosta.

Autor: Redakce, Praha 3, ČR, 24.11.2020

Zdroj:

https://www.praha3.cz/radnicni-noviny/zpravy/starosta-prahy-3-otevrel-revitalizovany-park-u-knezske-louky-n915461.htm