V internetovém přímém přenosu včera Zoo Praha odvysílala hodinový program, který vyvrcholil rozsvícením vánočního stromu…

Ještě předtím však udělila svá tradiční ocenění: Malého, Divokého a Velkého Richarda. 

Ceny Richard tradičně vyrábí sklářské studio Huňát a syn. Jde o otisk tlapy gorilího samce Richarda zhotovený z českého křišťálu. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha 

Malého Richarda obdržely z rukou ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka studentky Trojského gymnázia Tereza a Barbora Tomáškovy. Ty iniciovaly uspořádání benefičního koncertu na podporu sbírky Zoo Praha „Pomoc pro Austrálii“. Staly se tak reprezentantkami mnoha školních kolektivů, které usilovaly o pomoc australské fauně.

Divokého Richarda předal náměstek primátora Petr Hlubuček zástupcům společnosti Bushman, která dlouhodobě spolupracuje se Zoo Praha a podílí se i na jejím fundraisingu. V době jarní karantény jí také pomohla zabezpečit ochranné pomůcky – roušky, masky a respirátory – pro zaměstnance.

Velkého Richarda pak od Miroslava Bobka převzal výkonný ředitel obchodu České televize Hynek Chudárek. 

„Podnětem pro udělení našeho nejvýznamnějšího ocenění České televizi byla její podpora naší australské sbírky, díky níž se vybralo téměř 23 milionů korun,“ uvedl Miroslav Bobek„Přihlédli jsme však také k tomu, že ČT dlouhodobě informuje o aktivitách zoologických zahrad a pomáhá naplňovat jejich poslání.“

Generální ředitel ČT Petr Dvořák k ocenění Velkým Richardem uvedl: 

„V České televizi si uvědomujeme, že je nutné neustále připomínat význam péče o přírodu a krajinu. A jsme rádi, že jsme Zoo Praha mohli letos v tomto úsilí podpořit. Ocenění pro Českou televizi si vážíme.“

Rozsvícení vánočního stromu a předání Richardů v Zoo Praha

Během přímého přenosu ředitel Zoo Praha také zveřejnil informaci, že orangutaní mládě narozené 17. listopadu je sameček. Zoo Praha se znovu otevírá zítra v devět hodin.

Video zde:

Autor: Redakce, ZOO, Praha, ČR, 2.12.2020

Psali jsme zde: