Rada městské části Praha 8 schválila návrh na změnu územního plánu, která umožní zahloubení ulice V Holešovičkách do tunelu…

Návrh vzešel z vlastní iniciativy. Návrh změny územního plánu bude ještě projednávat zastupitelstvo Prahy 8, v případě schválení zastupitelstvem bude odeslán k zapracování hl. m. Praze.

Vedení městské části Praha 8 má zahloubení ulice V Holešovičkách v programovém prohlášení, stejně jako vedení hl. m. Prahy. „Jsme v unikátní situaci, kdy si zahloubení této ulice přeje městská část i vedení Prahy. Takto velký projekt je ale v kompetenci hlavního města,“ uvedl radní pro dopravu Tomáš Slabihoudek.

Zdroj: Praha 8

Ulice V Holešovičkách v současnosti plní úlohu radiály spojující dálnici D8 s Městským okruhem (tunelový komplex Blanka). Zahloubení ulice V Holešovičkách do tunelu by výrazně zlepšilo životní podmínky obyvatel v této části Libně, kde převládá obytná zástavba. Cílem je výstavba kapacitní radiály pod zemí a návrat obslužné komunikace městského charakteru na povrchu, s výhledem návratu tramvají do historické trasy v této ulici.

„Jsme již v polovině volebního období a zatím se nic v této věci nestalo. Náměstek primátora pro dopravu pouze v rozsáhlé studii prokázal, že stavbu tunelu není možné nahradit Libeňskou spojkou nebo částí Městského okruhu. Ale tunel ve stopě V Holešovičkách možný je, to bylo prověřeno už v minulosti. Proto na něm musí Praha začít okamžitě pracovat,“ říká Martin Jedlička, předseda komise pro dopravu Rady městské části Praha 8.

Součástí podnětu je i změna územního plánu na stavbu tzv. Čimické radiály. U této stavby se předpokládá, že v tunelové variantě v celé délce by dále odlehčila ulici V Holešovičkách, Zenklova a dalších návazných komunikací. „Naším hlavním cílem je, aby město zaneslo do svých strategických dokumentů zahloubení ulice V Holešovičkách. Také chceme, aby město prověřilo možnost stavby nové radiály, která by propojila Městský okruh s Pražským okruhem. Dosud se touto trasou nikdo seriózně nezabýval, proto chceme prověřit reálnost její stavby a také její finanční náročnost,“ uvedl radní pro strategický rozvoj Tomáš Hřebík.

Autor: Redakce, Praha 8, ČR, 3.12.2020

Zdroj: 

https://www.praha8.cz/Praha-8-chce-zmenit-uzemni-plan-kvuli-tunelu-V-Holesovickach-1.html