Správa služeb hlavního města Prahy (SSHMP) v letošním roce odtáhla z pražských ulice 229 nepojízdných autovraků…

Loni to bylo 132 autovraků. 

 Od června organizace odtahuje také vozidla, která nemají déle než půl roku platnou technickou prohlídku, což umožnila novela zákona o pozemních komunikacích. Těchto aut organizace letos odstranila dalších 25.

SSHMP dostává výrazně více oznámení, než je schopna obratem zpracovat. Podle Petruše Stehlíkové (SSHMP) organizace za letošek eviduje 1825 oznámení o nepojízdných vozidlech a 3439 o autech s propadlou technickou spadajících pod novelu zákona.

Zdroj: Praha.eu

„Množství přijatých oznámení samozřejmě klade vysoké nároky na administrativu spojenou s uvedenou problematikou, což v současném přechodném období může způsobovat určité časové prodlevy ve vyřizování jednotlivých podnětů, nicméně stávající technické zabezpečení je dostačující,“ uvedla Petruše Stehlíková z kanceláře ředitele organizace. Nejčastějšími oznamovateli jsou podle ní fyzické osoby a městská policie a nejvíce oznámení chodí z Prahy 10, 11, 13, 4 a 5.

Do platnosti novely bylo možné odtáhnout pouze vozidlo, které je „pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích“. Zároveň by si jeho zprovoznění vyžádalo „výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce“. Samosprávy tak neměly možnosti zbavit se auta, které je na pohled v pořádku, ale majitel ho nechal někde dlouhodobě stát. Bylo ho možné odtáhnout jenom za předpokladu, že blokovalo průjezd komunikací.

Podle novely, která začala platit v dubnu, vlastník komunikace nejprve vyzve provozovatele automobilu k tomu, aby vozidlo podrobil technické prohlídce, nebo je odstavil jinam. Pokud poté provozovatel dva měsíce nereaguje, je vůz na náklady města odstraněn. Provozovatel také dostane informaci, kde si může automobil vyzvednout. V případě, že by provozovatel o vozidlo nejevil zájem, vlastník komunikace je může vydražit nebo zlikvidovat. U vraků to funguje podobně.

Autor: Redakce, ČTK, SSHMP, Praha, ČR, 6.12.2020

Zdroj:

https://www.sshmp.cz/