Pražská rada dnes opět odmítla plán výstavby nové přistávací dráhy na ruzyňském letišti…

Podle schváleného usnesení by vláda měla stavbu vypustit z Politiky územního rozvoje a prověřit možnost zvýšit kapacitu regionálních letišť, například ostravského. Radní už na minulém jednání nedoporučili schválit pořízení změny územního plánu, která je pro stavbu nové ranveje nutná a o které by měli 17. prosince rozhodovat zastupitelé.

Psali jsme zde:

Nová ranvej má doplnit stávající, a tím navýšit kapacitu na 30 milionů cestujících ročně. Loni jich terminály na Ruzyni odbavily rekordních 17,8 milionu, což bylo podle zástupců letiště na hraně kapacity. Letos kvůli koronaviru provoz klesl na minimum. Podle dřívějších plánů by letiště chtělo získat stavební povolení ke stavbě v roce 2025 a stavbu dokončit o tři roky později.

Při povolovacích řízeních by se podle dnešního usnesení radních měly pražské instituce spadající pod samosprávu, jako je Institut plánování a rozvoje (IPR), vyjadřovat v souladu s nesouhlasným názorem vedení města. Samosprávy nicméně o povolování staveb nerozhodují a mohou jen vydávat stanoviska. IPR dostal také za úkol při plánované aktualizaci státní Politiky územního rozvoje připravit vyjádření požadující vypuštění projektu.

Přijaté usnesení zahrnuje celou řadu dalších požadavků vůči vládě. Podle radních by měla co nejrychleji zprovoznit plánovanou rychlodráhu na letiště. Případná rozšíření menších regionálních letišť by pak podle vedení Prahy mohla mít pozitivní dopad na regionální rozvoj.

Psali jsme zde:

Kvůli paralelní dráze rada požaduje nové posouzení vlivu na životní prostředí EIA včetně aktualizace hlukové a rozptylové studie. Vláda by měla podle usnesení také zhodnotit ekonomické a společenské dopady projektu v širším kontextu, včetně turismu v metropoli a jeho nežádoucích důsledků. Zhodnotit by se měl i vliv plánované vysokorychlostní železnice, míní radní.

Usnesení radě předložil primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN). „Vláda chce investovat 30 miliard korun do Letiště Václava Havla v situaci, kdy se již proinvestovaly miliardy do rozvoje regionálních letišť, která jsou ve ztrátách a jejich provoz je dotován z veřejných financí. Toto ukazuje na absenci vládní strategie v oblasti veřejné letecké dopravy,“ uvedl. Pražské letiště se podle něj může rozvíjet i bez paralelní dráhy.

náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček

V otázce se Hlubuček neshodne s TOP 09, se kterou STAN tvoří uskupení Spojené síly pro Prahu. Zástupci TOP 09 stavbu nové ranveje neodmítají a dnes Hlubučkovo usnesení v radě nepodpořili. Předseda klubu Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09) navíc kritizoval fakt, že při hlasování neprošlo zařazení otázky i na prosincové jednání zastupitelstva. „Při jednání zastupitelstva budu žádat, aby se k tomuto tisku vedla řádná diskuse. Jsou zde zcela zřejmé ekonomické a ekologické důvody, proč by druhá dráha měla, za určitých podmínek, v Praze vzniknout, a je třeba s nimi pracovat, a ne se populisticky schovávat za líbivé kroky,“ sdělil.

Otázka se na nejbližší zastupitelstvu s největší pravděpodobností stejně bude řešit při schvalování pořízení změny územního plánu pro ranvej.

Letiště už zažádalo o územní rozhodnutí ke stavbě, to je však nyní přerušené kvůli tomu, že soud na návrh městských částí Nebušice a Suchdol zrušil aktualizaci zásad územního rozvoje Středočeského kraje, v nichž se vymezovala plocha pro stavbu. Letiště podalo spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic proti rozhodnutí kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, o které zatím nebylo rozhodnuto.

Autor: Redakce, ČTK, Praha, ČR, 7.12.2020

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_odmitla_vystavbu_nove_pristavaci.html