DPP a odborové organizace se dohodly na dodatku ke stávající kolektivní smlouvě…

Vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a všechny odborové organizace působící v DPP podepsaly dodatek ke stávající kolektivní smlouvě. Díky tomu se prodlužuje její platnost do 31. prosince 2021. Novinkou je navýšení mzdových tarifů u všech zaměstnanců DPP o 2,2 % k 1. lednu 2021. Všechny zbývající zaměstnanecké benefity zůstávají beze změny.

„Jsem rád, že jsme se s našimi sociálními partnery dokázali domluvit na kompromisním dodatku, díky kterému jsme o rok prodloužili stávající kolektivní smlouvu. Současně díky tomu našim zaměstnancům v příštím roce neklesne průměrná mzda pod úroveň dosaženou letos. Všechny ostatní benefity vyplývající ze stávající kolektivní smlouvy zůstávají beze změny na tradičně vysoké úrovni. Naší dlouhodobou strategií je být stabilním a jedním z nejvyhledávanějších zaměstnavatelů. Věřím, že nově uzavřená dohoda tuto pozici DPP ještě více upevní,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Letošní rok je extrémně nestandardní a koronakrize dopadá i na nás. Kvůli ní budeme mít za letošek propad v počtu přepravených cestujících i výpadek tržeb na úrovni zhruba 1,4 miliardy Kč. Oceňuji proto, že v této situaci, kdy musíme hledat úspory napříč celým DPP, naši sociální partneři souhlasili, že není nejvhodnější doba na další významné navyšování benefitů. Jednání nicméně povedeme i v příštím roce o podobě kolektivní smlouvy pro další období.“

Autor: Redakce, DPP, Praha, ČR, 8.12.2020

Zdroj:

https://www.dpp.cz/spolecnost/pro-media/tiskove-zpravy/detail/278_1279-dpp-a-odborove-organizace-se-dohodly-na-dodatku-ke-stavajici-kolektivni-smlouve