Radnice zvažuje další právní kroky. Mezitím ji kritizuje opozice…

V pondělí vysílala Česká Televize, v pořadu Reportéři ČT, reportáž o firmě Carduus Asset Management, kterou zastupuje finančník Pavel Bodlák. Firma zastupuje radnici Praha 2. Má zhodnotit část financí, které získala radnice prodejem bytů. Jde o 1,85 miliardy korun. Firma má spravovat na 300 milionů korun. Dle informací, je však firma zadlužená, stejně jako její majitel. V reportáži však, podle radnice byli informace účelově zkreslené, stejně jako je zkresleně šíří opozice.

Psali jsme zde:

Vyjádření Radnice Praha 2 zde:

„V současné době zvažujeme další právní kroky, proto úterní tiskové prohlášení, kterým jsme se ohradili proti tendenčně a účelově sestříhané reportáži i mediálním útokům opozice, považujeme v tuto chvíli za dostačující.“

Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Mgr. Andrea Zoulová, vedoucí Odboru komunikace MČ Praha 2

S tím však nesouhlasí opoziční zastupitelé. Ti považují celou věc za krajně rizikovou. 

Vyjádření zastupitele Praha 2, Jaroslava Němce (Piráti):

1) Co říkáte na to, jak radnice reaguje v této věci vůči opozici?

„Vedení Prahy 2 dlouhodobě bagatelizuje situaci. Na rizikovost investice poukazujeme více než rok. Veškeré informace v letním článku na serveru MotejlekSkocdopole.com jsem ověřil a k tématu mám na svém webu jarnemec.cz rozsáhlou rešerši, ve které se potvrdili jako pravdivé. Ačkoliv je za manipulativní a lživé označil opakovaně na zastupitelstvu a na Finanční výboru pan místostarosta Jan Korseska (ODS). Během rozpravy na zastupitelstvu v prosinci 2019 místostarosta Korseska (ODS) odmítl prozradit jméno poradce, který mu s výběrem společností pomáhal, ale prozradil o něm, že „obchoduje ve finančních kruzích po celé Evropě“. Ekonomický odbor městského úřadu žádný smluvní vztah obdobného charakteru neeviduje. V reportáži ČT tvrdil, že je to jeho soukromá věc a městskou část to nebude stát ani korunu. Běžná provize za zprostředkování 950 mil. Kč do fondů kvalifikovaných investorů může být až 28,5 mil. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že jméno poradce, tedy spíše zprostředkovatele, který místostarostovi Korseskovi (ODS) s výběrem společností v roce 2019 pomáhal, stále neznáme, vzbuzují všechny tyto dílčí informace velké pochybnosti.““K údajně nepravdivým informacím snad je tento příklad: Na 6. řádném zasedání zastupitelstva 24. 2. 2020 na interpelaci zastupitele Roberta Veverky (Piráti) odpověděl místostarosta Jan Korseska (ODS), že „speciálně se společností Carduus obchod nebyl ještě úplně uzavřen, protože oni se možná unáhlili v nabídce, napsali jiné číslo, teď chtěli dodatek, který odporuje usnesení městské části, a on striktně drží usnesení. Uvedl, že možná to dopadne tak, že s touto společností neuzavřou smlouvu a nepřevedou prostředky k jejich správě. Uvedl, že usnesení, které přijalo zastupitelstvo městské části se plní striktně v dikci svého usnesení a svého textu, je to kontrola ekonomického odboru, právního odboru, on to podepisuje po těchto kontrolách a všechny údaje tam samozřejmě souhlasí. Znova uvedl ke smlouvě se spol. Carduus, ta je jediná, která není doladěná, která není uzavřená a pakliže oni nebudou chtít dodržet původní nabídku, která obsahovala usnesení, tak s nimi smlouva uzavřená nebude.“ Přitom dle registru smluv lze dohledat, že smlouva byla uzavřena 20. 1. 2020 a do registru vložena 5. 2. 2020.““Jako chápu, že někdo to může vnímat jinak, ale většinou po lednu příjde únor, ne naopak. Mlžení, utajovaní jména udajného poradce a celková bagatelizace je v tomto na straně koalice, zejména ODS, nikoliv opozice.“

2) Kdo podle vás je za celou věc zodpovědný? Jestli jde tedy o pana místostarostu Korsesku ?

„Pan místostarosta Korseska tento bod zastupitelstvu předložil. Za situaci jsou odpovědní všichni zastupitelé, kteří pro toto zhodnocení hlasovali. Již v prosinci 2019 jsme navrhovali sníženi financí u Carduusu na nulu. Zastupitelstvo v září 2020 neschválilo v poměru 10:13:6  protinávrh Jana Hrušky (Dvojka sobě) „učinit okamžité kroky ke stažení celé investice u společnosti Carduus Asset Management“. Pro stažení hlasovala opozice (Piráti, Dvojka sobě a STAN), koalice většinou byla proti, nicméně tříčlenný klub ANO se zdržel celý, dále se zdržel místostarostové Michael Grundler (TOP 09), Alexandra Udženija (ODS) a starostka Jana Černochová (ODS). Zastupitelé nemohou být v „dobré víře“.3)

Jestli budete jako opoziční zastupitel a s vámi i váš klub, situaci více řešit a chtít, pokud se tyto věci prokáží jako nezvratné, aby radnice smlouvu zrušila? 

„Náš další postup nechci předjímat. Situaci řešíme a budeme na ni adekvátně reagovat.“

Vyjádření zastupitele Praha 2, Michal Uhl (Dvojka sobě):

Oslovili jsme s dotazem i Českou Televizi, ta se však k celé věci, nevyjadřuje…

Podle našich informací, chystají na radnici Praha 2 s právníky kroky, jak proti ČT, tak proti opozičním zastupitelům za Piráty & Dvojka sobě, kteří podle radnice šíří zkreslené a smyšlené informace o celé věci…

Celou věc budeme i nadále sledovat…

Autor: Redakce, Praha, ČR, 10.12.2020