Zoo Praha se stala teprve třetí zoologickou zahradou v Evropě, která chová rajky volavé…

Dva vzácné samce získala díky svým dlouholetým ptačím chovatelským výsledkům. Pro umožnění chovu těchto ptáků z Nové Guiney byla pražská zoo osobně posouzena koordinátory chovného programu a kurátorem ptáků špičkové světové zoo v San Diegu. Rajky volavé budou v Praze prozatím chovány v zázemí, kde pro ně bylo právě dokončeno speciální zařízení pro chov i budoucí rozmnožování. 

 „Rajky jsou pozoruhodní a mimořádně atraktivní ptáci, kteří jsou v zoologických zahradách chováni jen zcela výjimečně. Do Zoo Praha jsme nyní získali rajky volavé,“ popisuje příchod nového druhu ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek„Jejich chovný program vede San Diego Zoo. Ta je také vlastníkem všech jedinců a rozhoduje, kam budou umístěni. K nám se rajky podařilo získat díky dlouhodobým vztahům a především našim skvělým chovatelským výsledkům.“

Nově chovaná rajka volavá v Zoo Praha je národním ptákem Papuy Nové Guiney. Je v jejich státní vlajce i státním znaku. Autor: Miroslav Bobek, Zoo Praha 

Rajky si své jméno vysloužili díky pověsti, která mluví o jejich příchodu z ráje. Pestrostí barev i krásou a tvarem peří nemají rajky v ptačí říši konkurenci.

 „Oběma samcům, kteří k nám přicestovali z odchovu z německého Weltvogelparku Walrode, jsou nyní dva roky. Právě s německým Walrode a se zoo v Rotterdamu nyní tvoříme trojici zoo, která tento druh rajek může chovat,“ popisuje začátek nového chovu kurátor ptáků Antonín Vaidl„Na pestrobarevné zbarvení si naši samci budou muset ještě zhruba pět let počkat.“ 

Ve volné přírodě se právě kvůli chybějícímu zbarvení v tomto věku zdržují pouze v okolí tokanišť, než začnou starším, lépe zabarveným samcům konkurovat. Zbarvení je pro ně důležité i v době páření. Samci se shromažďují na tokaništích, kde předvádějí své pěvecké a taneční dovednosti. „Samičky rajek jsou ve výběru partnera velmi vybíravé a právě svými tanci a barevným zbarvením samci prokazují svou dokonalou zdravotní kondici. Čím zářivější barvy a dokonalejší taneček, tím větší šance, že samičku „přemluví“ k páření,“ přibližuje tokání rajek kurátor Vaidl a dodává, že právě pro tyto námluvy bude sloužit nově dokončené speciální zázemí v Zoo Praha. Mladí samci nezůstanou v zoo samotní, samičky jsou připraveny v newyorské Bronx Zoo a v zoo v San Diegu. Jejich cestu bohužel zatím komplikuje situace související s pandemií Covid – 19. 

Nová stavba pro chov rajek v chovném zázemí ptáků má tvar osmiúhelníku. Jde celkem o sedm vnitřních a pět venkovních voliérek kónického tvaru, které spojuje uprostřed kruhový prostor. Tento prostor bude sloužit nejen pro chovatele, ale právě pro samičku, která odtud bude mít přístup k voliérkám samců. „Ti jí budou ve svatební šatu předvádět své tance a ona si bude vybírat,“ dodává Antonín Vaidl. 

Na výjimečnost nových prostor v zázemí se přišel podívat i náměstek primátora hlavního města Prahy Petr Hlubuček: „Vím, jakou vzácností je získání chovu těchto ptáků. Jsem vždy velmi rád, když vidím, že můžeme jako zřizovatel přispět k podpoře ochrany ohrožených a vzácných druhů. S dokončením stavby specializovaného zařízení pro chov rajek v Zoo Praha byl splněn závazek vůči tomuto chovnému programu.“

Chov rajek volavých přijeli osobně do pražské zoo schválit zástupci San Diego Zoo, kde vedou jejich chovný program. Zoo Praha uspěla nejen díky dokončenému speciálnímu zázemí pro chov ve tvaru oktagonu, ale také díky svým dlouholetým chovatelským ptačím výsledkům. Na fotografii vidíte náměstka primátora hl. m. Prahy Petra Hlubučka (vpravo) a kurátora chovu ptáků Antonína Vaidla. Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha

Rajky nejsou jedinými obyvatelkami nového zařízení v zázemí, společnost jim tam dělají i další pestře zbarvení ptáci – trogoni límcoví, kteří přicestovali z Chester Zoo, jedné ze čtyř institucí na světě, kde tento druh chovají. V budoucnu plánuje Zoo Praha umístit tyto nové ptačí druhy také do Rákosova pavilonu. 

Autor: Redakce, ZOO, Praha, ČR, 12.12.2020