Radnice Prahy 14 vstoupí do roku 2021 v rozpočtovém provizoriu…

Jeho parametry dnes schválili zastupitelé městské části. V provizoriu může radnice užívat jen dvanáctinu rozpočtu předešlého roku a nesmí investovat. Na letošek má městská část schválený rozpočet s příjmy 320,1 milionu a výdaji 518,7 milionu korun. Rozdíl pokryje například z peněz od hlavního města. Na investice je plánováno 178,4 milionu.

„Provizorium je předkládáno z toho důvodu, že není zatím schválen rozpočet hlavního města, ani státní rozpočet, abychom pokryli dostatečné příjmy,“ řekl starosta Radek Vondra (TOP 09).

Na běžné výdaje má radnice na letošek ve schváleném rozpočtu 340,3 milionu korun. Z nich bude moci od ledna 2021 využít každý měsíc pouze 28,4 milionu. Nejvyšší částka je určena na chod městské části a na školství.

V investicích může městská část vydávat peníze na projekty, které již začaly v letošním roce. Na ty půjde zhruba 51 milionů. Platit bude radnice třeba opravu své budovy nebo hřišť. „Jedná se o základní aktivity navázané na již uzavřené smlouvy,“ řekl Vondra.

Loni skočilo hospodaření Prahy 14 přebytkem 132,9 milionu korun. Hospodaření ovlivnily vyšší příjmy, než radnice očekávala. Příjmy byly zhruba 791,1 milionu a výdaje 658,2 milionu korun. Na investice městská část vydala 287,3 milionu.

Autor: Redakce, ČTK, Praha 14, ČR, 15.12.2020