Pražští zastupitelé schválili projekt Dostupného družstevního bydlení s účastí hlavního města…

Poté, co realizaci projektu Dostupného družstevního bydlení schválila Rada hl. m. Prahy, podpořilo tento projekt i Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Díky tomu bude možné zahájit od příštího roku přípravu pozemků pro výstavbu družstevních domů v jednotlivých městských částech.

„Pražské zastupitelstvo sice jednalo od rána až do noci, ale výsledek stál za to. Konečně začneme s výstavbou družstevních bytů s podporou hl. m. Prahy! Schválený projekt Dostupné družstevní bydlení s účastí hlavního města od začátku patřil mezi naše priority, protože mnoho obyvatel metropole má problém současné ceny bydlení zaplatit,“ říká radní Hana Kordová Marvanová, která již do voleb šla s jasnou představou, jak a proč takový projekt realizovat.

radní Hana Kordová – Marvanová

Praha je v České republice na špici, pokud jde o ceny nemovitostí. Ceny bytů navíc již několik let rostou průměrným tempem minimálně 10 % ročně. Už v polovině loňského roku přesáhla mediánová úroveň ceny bytu v Praze magickou hranici 100 000 Kč za metr čtvereční. Zvyšují se i náklady na bydlení, které u mnohých, zejména mladých domácností, vysoko přesahují únosnou hranici, tedy 30 % celkových čistých příjmů domácnosti. A tento trend ještě nějakou dobu bude pokračovat, protože podle údajů Českého statistického úřadu se v letech 2016–2019 do Prahy přistěhovalo přes 30 000 lidí, naproti tomu byla zahájena výstavba pouhých zhruba 11 000 bytů.

„Opomíjeny jsou hlavně střední příjmové skupiny, přestože ani ty už v Praze na bydlení nedosáhnou vzhledem k podmínkám udělování hypoték a vysokým tržním nájmům. Přitom ve světě stát i obce pomáhají nejen těm nejchudším, ale i lidem ze střední vrstvy pořídit si bydlení, protože bydlení je ve všech velkých městech velmi drahé, a u nás to platí dvojnásob. Náš projekt umožňuje rozložit náklady na pořízení bydlení na velmi dlouhou dobu, a dá tak šanci získat byt i lidem nebo rodinám, které podmínky pro udělení hypotéky nesplňují,“ upřesňuje radní Kordová Marvanová.

Hlavním prvkem, který snižuje cenu družstevního bydlení, je skutečnost, že družstva jako neziskové subjekty staví byty levněji než komerční developeři, a díky podpoře hlavního města navíc družstva nebudou muset při zahájení stavby platit za pozemek. Pozemky pro družstevní bydlení poskytne město tak, že k nim zřídí družstvům právo stavby. Pozemky však nadále ve vlastnictví města zůstanou. Družstevníci budou za to prostřednictvím družstva ročně odvádět městu příspěvek do Fondu rozvoje dostupného bydlení. Po splacení úvěru na výstavbu si družstvo bude moci pozemek za předem stanovených podmínek od města odkoupit. Výsledná úspora nákladů na bydlení pro člena družstva může v součtu dosáhnout až 30 % ve srovnání s tržními cenami.

„Projekt bude výhodný i pro město, které se rovněž stane členem družstva a v každém postaveném domě bude mít dispoziční právo k jedné třetině bytů. Ty bude následně podnajímat potřebným občanům jako městské byty nebo příslušníkům pro město důležitých profesí jako byty služební, kterých má v současnosti také nedostatek,“ uzavírá Hana Kordová Marvanová.

Zájem, který už teď projevují městské části i občané o družstevní výstavbu s účastí města, jen potvrzuje, že vsadit na mnoha lety osvědčenou tradici v oblasti bydlení se vyplácí. V současnosti projevily vážný zájem již čtyři městské části, a to Praha 8, Praha 11, Praha 13 a Praha 14, a mají již pro družstevní výstavbu vytipované pozemky.

Tomáš Hřebík, který je radním Městské části Praha 8, do jehož působnosti spadá mimo jiné strategický rozvoj městské části a Kancelář architekta, k tomu doplnil: „Městská část Praha 8 podporuje na svém území družstevní výstavbu, kterou vnímá jako jednu z možných cest k získání dostupného bydlení. Snažíme se k této problematice přistupovat aktivně a máme již několik vytipovaných pozemků, na nichž bychom rádi uskutečnili pilotní projekt. Jednou z možných lokalit na Praze 8 je území Draháně v Čimicích, další vhodné pozemky, na nichž se v současnosti nacházejí nefunkční tepelné výměníky, jsou převážně v Bohnicích.“

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 20.12.2020

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/prazsti_zastupitele_schvalili_projekt.html