Radnice Prahy 7 bude v příštím roce hospodařit s příjmy 289,38 milionu korun a výdaji 511,89 milionu…

Rozdíl dorovná například ze svých prostředků. Na investice půjde 182,3 milionu. Návrh rozpočtu schválili zastupitelé městské části. Na letošek má radnice schválen rozpočet s výdaji 634 milionů a příjmy 296 milionů korun. Rozdíl dorovná z peněz, které dostane od hlavního města nebo státu. Návrh rozpočtu kritizoval opoziční zastupitel Tomáš Bartovský (ODS), vadila mu mimo jiné výše běžných výdajů.

„Rozpočet vychází ze situace, kdy v něm není zapracován zatím neschválený vládní balíček. Je možné, že tak dozná nějakých úprav v návaznosti na to, co bude schváleno ve Sněmovně,“ řekl starosta Jan Čižinský (Praha 7 Sobě).

zastupitel ZHMP, Poslanec, starosta Prahy 7 Jan Čižinský

Běžné výdaje dosáhnou 329,6 milionu korun, což je více než ve schváleném rozpočtu ne letošní rok. „Nárůst běžných výdajů je způsoben zejména navýšením výdajů v platové oblasti,“ píše se v dokumentu schváleném zastupiteli. Nejvíc peněz je určeno na chod městské části, další peníze pak půjdou na provoz mateřských a základních škol, na údržbu a úklid chodníků a parků či sociální služby.

Oproti loňskému roku poklesne míra investic. Způsobeno je to tím, že radnice letos dokončila stavbu svého nového sídla, která v uplynulých letech zvyšovala míru investic.

Na příští rok je naplánováno mimo jiné vložit 20,3 milionu do revitalizace lékařského domu v ulici Dukelských hrdinů, oprava půdního prostoru v ZŠ TGM spolkne 20 milionů a navýšení kapacity MŠ Janovského bude stát 15 milionů. Desítky milionů půjdou také do oprav domů patřících městské části nebo necelých 21 milionů do revitalizace veřejných prostranství, kdy vznikne mimo jiné nový park u vody na severním nábřeží Holešovic.

Daňové příjmy dosáhnou 65,2 milionu a nedaňové 19,6 milionu korun. Nejvyšší částku příjmů tvoří peníze, které dostane radnice od hlavního města, a to 150,2 milionu korun. Od státu dostane na výkon státní správy 34,5 milionu.

Návrh rozpočtu na jednání zastupitelů kritizoval opoziční zastupitel Tomáš Bartovský (ODS), kterému se nelíbil jeho celkový rámec. „Není možné, abychom měli vyšší běžné výdaje než příjmy,“ řekl Bartovský. Zároveň řekl, zda musí úřad zvedat platy zaměstnancům v takové míře, jak je v rozpočtu uvedeno. Podle něj k tomu radnici nenutí žádná zákonná norma. Čižinský kritiku zvyšování platů odmítl.

Autor: Redakce, ČTK, Praha 7, ČR, 22.12.2020