Ruzyňští celníci odhalili ve spolupráci s kolegy z oddělení Odhalování trestné činnosti Generálního ředitelství cel na Letišti Václava Havla v Praze v cargo zásilce 462 kg sušené rostliny Katy jedlé…

Zásilka směřovala do Prahy z Dubaje a byla určena jednomu příjemci. Vnitřní kontrolou byl zjištěn v papírových krabicích sušený rostlinný materiál. Odbornou expertizou bylo potvrzeno, že se jedná o sušené výhonky rostliny Catha edulis – Katy jedlé, které obsahují alkaloidy kathion a kathin uvedených na seznamu návykových látek.

Zdroj: Celní správa Praha

Dovoz nebo vývoz těchto látek v zásilkách se kvalifikuje jako trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládaní s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Autor: Redakce, Celní správa, Praha, ČR, 28.12.2020

Zdroj:

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-praha-ruzyne/tiskove-zpravy/2020/Stranky/Z%C3%A1silka-obsahovala-462-kg-Katy-jedl%C3%A9.aspx