Vedení Pražského inovačního institutu (Pii) rozšířil od nového roku Tomáš Lapáček…

Bude řídit klíčový projekt na podporu výzkumu, podnikání a inovací v metropoli – Prague Smart Accelerator II (PSA). Jeho úkolem bude mimo jiné vybudovat Regionální inovační značku Prahy a zlepšit spolupráci výzkumu a podniků v hlavním městě. Osmatřicetiletý Lapáček do Pii přišel z Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR), kde téměř čtyři roky působil jako ředitel sekce strategií a politik. 

“Praha má výhodu velké koncentrace výzkumných institucí, podniků a vysoce vzdělané pracovní síly, její potenciál je ale nevyužitý. Chci etablovat povědomí o projektu Prague Smart Accelerator II a jeho agendě v pražském inovačním ekosystému a získat jeho další aktéry pro spolupráci. Ať už jde o výzkumné instituce, podniky v high-tech a znalostně intenzivních sektorech či start-upy,” říká inovační manažer Lapáček. Ve funkci nahradil Tomáše Šídla.

Cílem projektu Smart Accelerator II je propojovat jednotlivé inovační aktéry – výzkum, podnikatele a veřejný sektor. Je součástí Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR, takzvané RIS3. Projekt PSA je spolufinancován z evropských dotací a potrvá do konce roku 2022. K prioritám Prahy v oblasti inovací patří rozvoj vzdělávání, podpora výzkumu a začínajících firem a zlepšení jejich spolupráce. 

„Je velmi málo lidí, kteří by mohli s erudicí i znalostí pražského inovačního ekosystému pracovat pro Pii na pozici hlavního manažera PSA. To, že Tomáš Lapáček prošel vítězně výběrovým řízením a od 1. ledna tuto pozici zastává, beru jako dobré vykročení do roku 2021 nejen pro Pii, ale i pro hlavní město Praha,“ zdůraznil ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous.

Tomáš Lapáček by chtěl nejprve dobudovat tým odborníků se silným know-how, a poté se zaměřit na cíle projektu PSA – mapovat inovační prostředí, jehož součástí jsou výzkumné organizace i malé a střední podniky na území metropole, a zefektivnit jejich spolupráci.  Nastavit má lepší podmínky pro práci s talentovanými žáky a přenést zahraniční zkušenosti do pražského prostředí či vybudovat také Regionální inovační značku Prahy, kterou mají i ostatní kraje v ČR.

Metropole by měla podle manažera Lapáčka pečovat o své kulturní dědictví a zároveň budovat svoji dynamickou tvář. “Praha už svou značku má, ale nestojí na inovacích. Stojí na kulturním dědictví a cestovním ruchu. Regionální inovační značka by proto měla reflektovat nové trendy a řešení a zároveň rozvíjet kvality vytvořené v minulosti,” dodal Lapáček

Medailon Tomáše Lapáčka

Tomáš Lapáček je inovačním manažerem a vedoucím hlavního projektu Prague Smart Accelerator. Před nástupem do Pii působil téměř čtyři roky v Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) jako ředitel sekce strategií a politik. Úkolem jeho odboru na IPR bylo analyzovat a navrhovat lepší občanskou vybavenost a strategický plán metropole. V letech 2012 až 2017 řídil sekci překladů pro EU v překladatelském centru PRESTO. Předtím pracoval na ministerstvu životního prostředí nejprve jako poradce ministra pro evropské záležitosti a následně v odboru EU a politiky životního prostředí. Byl mimo jiné i asistentem poslance Evropského parlamentu Josefa Zieleniece. Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy.

Pražský inovační institut – kdo​ j​sme?

Pražský inovační institut (Pii) založilo formou zapsaného ústavu v lednu 2020 hlavní město Praha. Tato veřejně prospěšná organizace se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města a životního prostředí. Chce se stát rovněž spojnicí mezi světem byznysu a veřejnou i akademickou sférou. Pražský magistrát vložil do institutu jako základ jeden milion korun. Další finanční prostředky na svůj provoz od města nedostává. Podílet by se ale mělo na konkrétních projektech, jako je například Podnikatelské inovační centrum. V roce 2020 hospodařil Pražský inovační institut se 24 miliony korun, z toho většina prostředků pocházela z evropských dotací. Výdaje tvořily 8 milionů korun. Od července 2020 řídí inovační institut odborník v oblasti rozvoje vzdělávání Bohumil Kartous. 

Rozhovor s Tomášem Lapáčkem je zveřejněn na blogu Pražského inovačního institutu – 

https://www.prazskyinovacniinstitut.cz/blog/doba-utraceni-je-pryc-bez-spoluprace-si-firmy-a-vyzkum-konkurencni-vyhody-neudrzi

Autor: Redakce, Pii, Praha, ČR, 5.1.2021