Pražané budou moci nově elektronicky podávat žádosti o vyjádření k projektům či dalším činnostem spojeným s vodovody a kanalizací…

Portál, který to umožňuje, spustily společně Pražské vodovody a kanalizace (PVK) a Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Služba je zdarma a zrychlí jednání žadatele s firmami. Distribuci vody má v Praze na starosti PVK, která má infrastrukturu pronajatu od městské firmy PVS.

„Žadatel již nemusí žádat každou společnost samostatně, ale má možnost podat jednu žádost z domova, kterou vyřídí obě společnosti zároveň. Případná komunikace s žadatelem probíhá pod jedním číslem jednacím pomocí e-mailové adresy a formuláře. Není tedy nutné v případě chybně podané projektové dokumentace evidovat nové žádosti,“ uvedl mluvčí PVK Tomáš Mrázek. 

Prostřednictvím portálu může žadatel podávat žádost o vyjádření k jednotlivým fázím stavebního řízení, předprojektové přípravě nebo k technickým žádostem k již existujícím vodovodním nebo kanalizačním přípojkám.

Služba je zdarma a splňuje podmínky pro ochranu osobních údajů. Vyjádření, které žadatel obdrží, je opatřeno elektronickou pečetí pro jednodušší komunikaci a důvěryhodnost se stavebními úřady.

Nová služba podle Mrázka zlepší komunikaci, ale rovněž ušetří náklady spojené s podáváním žádostí. Firmám odpadnou náklady na tisk projektové dokumentace. Obě společnosti ročně vyřídí na 11.000 žádostí, což činí úsporu zhruba 18 tun papírů za jeden rok. 

„Nadále sice existuje možnost požádat o vyjádření písemnou formou. Tyto žádosti však musí být digitalizovány z důvodu evidence do systému a možnosti společného vyjádření, a proto jejich příjem bude zpoplatněn,“ dodal mluvčí PVK Tomáš Mrázek. 

Většinovým vlastníkem PVK je francouzská firma Veolia a menšinovým potom hlavní město Praha. Po roce 2028, kdy skončí nájemní smlouva mezi PVK a PVS, hlavní město odkoupí zbylý podíl v PVK a stane se jediným vlastníkem.

Autor: Redakce, PVK, ČTK, Praha, ČR, 6.1.2021

Zdroj:

https://www.vyjadrovaciportal.cz/