Pražský magistrát sníží kvůli nižším příjmům způsobeným pandemií nemoci covid-19 částku určenou na víceleté granty v kultuře o zhruba 25,29 milionu korun na 227,59 milionu… 

Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí projednají pražští radní. Pro letošní rok je schválena a smluvně vázána podpora celkem 86 víceletých grantů ve výši 252,9 milionu korun. Maximální délka podpory jsou čtyři roky. Vedení Prahy kvůli pandemii muselo škrtat také v dalších částech rozpočtu na letošek.

Snížit částku určenou na víceleté granty umožňuje hlavnímu městu ustanovení zakotvené ve smlouvách s příjemci peněz. To říká, že magistrát může reagovat na reálnou situaci v rozpočtu města, k čemuž nyní došlo.

Víceleté granty město uděluje jako podporu víceleté činnosti uměleckých a kulturních subjektů, které se významně podílejí na rozvoji jednotlivých uměleckých oborů a kulturní nabídky města. Udělovány mohou být i na konkrétní projekty. Příjemci peněz o prodloužení grantu mohou žádat vždy v předposledním roce trvání toho stávajícího.

Pražský magistrát již rozhodl snížit pro letošní rok celkovou částku na granty v kultuře o 8,3 procenta na celkem 330 milionů Kč. Na jednoleté granty je z této částky určeno zhruba 102 milionů.

Granty město přiděluje pouze těm žadatelům, jejichž projekty získají od grantové komise při hodnocení alespoň minimální počet bodů. U žádosti o jednoletý garant je to 65 bodů a u víceletých 75. Grantová komise je patnáctičlenná a je volena vždy na tři roky. Pouze její předseda je vybírán z řad politiků.

Celkové dopady opatření proti šíření nemoci covid-19 přesáhnou za loňský rok podle odhadu města deset miliard korun. Úspory proto dělalo ve všech rozpočtových kapitolách, kdy běžné výdaje plošně seškrtalo o deset procent. Rozpočet hlavního města na příští rok počítá s příjmy a výdaji 87,8 miliardy korun, což je mírně více než loni.

Autor: Redakce, ČTK, Praha.eu, ČR, 9.1.2021