IKEM i přes významný zásah koronavirové pandemie do českého zdravotnictví udržel transplantační program téměř na stejné úrovni jako v minulých letech…

Lékaři institutu loni transplantovali 495 orgánů, což je jen o 10 % méně než v dosud historicky nejúspěšnějším roce 2019. V porovnání s rokem 2018 to bylo ale pouze o 12 orgánů méně. Zachránit či výrazně zkvalitnit život pacientům se podařilo přes velmi náročnou situaci v dárcovském regionu díky aktivitě spolupracujících nemocnic a jejich lékařů intenzivistů, kteří i přes péči o COVID19 pozitivní pacienty nezapomněli ani na dárcovský program. 

272 ledvin, 134 jater, 46 srdcí, 37 slinivek, 1 tenké střevo a 5 Langerhansových ostrůvků – dohromady 495 orgánů. „Loňský rok, který v podstatě téměř celý poznamenala epidemie koronaviru, potvrdil, že je IKEM jedno z nejúspěšnějších transplantačních center nejen v naší republice, ale i v Evropě. Museli jsme čelit nejen nemoci samotné, ale i novým výzvám v podobě změn v provozu jednotlivých pracovišť, výpadku personálu, ať již kvůli nákaze nebo i uzavřeným školám, školkám a nutnosti rodičů zůstat doma, nebo velmi častým změnám v opatřeních, která reagovala na měnící se situaci v ČR. Jsem přesvědčen, že IKEM v této složité době obstál – důkazem toho je právě fakt, že navzdory celosvětové pandemii COVID-19 se našim týmům podařilo udržet transplantační programy na srovnatelné úrovni s předchozími roky,“́ hodnotí ředitel IKEM Ing. Michal Stiborek, MBA.

V loňském roce se již tradičně nejvíce transplantovaly ledviny. „Loni bylo v IKEM transplantováno celkem 272 ledvin. Druhým nejčastěji orgánem byla játra, ta lékaři transplantovali 134 krát. A právě transplantace jater si v roce 2020 připisují velký milník. V pondělí 23. 11. touto metodou lékaři pomohli již 2000. pacientovi. Byl jím 45 letý muž, kterému nová játra zachránila život. Velmi výjimečný byl rok 2020 pro kardiochirurgy, ti loni transplantovali srdce ve 46 případech, což je dokonce nejvíce za poslední 4 roky. To vše díky usilovné práci všech týmů, které se na fungování těchto programů podílejí. Ačkoli se často situace a opatření měnily z hodiny na hodinu, dokázali jsme se velmi rychle přizpůsobit a zajistit tak hladký chod všech oddělení – koronaviru navzdory. Všem za to patří velký dík,“ říká prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM.

Aby transplantační programy fungovaly a zachraňovaly životy, vyžaduje to souhru desítek lidí. „Záchrany života našich pacientů by nebylo bez vynikající spolupráce s desítkami dárcovských nemocnic. Bez jejich mimořádně náročné práce a péče o dárce orgánů by – obzvláště v této koronavirem poznamenané době – nemohl fungovat žádný z transplantačních programů. Jen díky nim bylo loni v regionu IKEM indikováno 131 zemřelých dárců. Všem nemocnicím regionu IKEM za to patří velký dík, protože si uvědomujeme, kolik úsilí a práce za každým jednotlivým dárcem je,“ doplňuje vedoucí Oddělení odběru orgánů a transplantačních databází doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.

„Existence transplantační medicíny je fakticky plně závislá na aktivitě lékařů oboru anesteziologie a intenzivní medicína. Jejich nasazení v době probíhající nákazy COVID-19 v České republice bylo extrémní a mimořádné. O to více si zaslouží poděkování za udržení dárcovského programu v průběhu roku 2020, který v historii českého zdravotnictví z pohledu zátěže systému intenzivní péče nemá obdoby.“ Doplňuje prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP. 

IKEM v letošním roce slaví 50 let od svého založení. Již půl století zachraňuje díky fungujícím transplantačním programům lidské životy. „Za 50 let svého fungování jsme transplantovali již neuvěřitelných 11 222 orgánů. Jen ledvin, což je vůbec nejdéle a nejčastěji transplantovaný orgán v IKEM – provádí se od roku 1966 – chirurgové transplantovali 7 052. Jater bylo od zahájení v roce 1995 2016, srdcí od roku 1984 již 1242, slinivek od roku 1983 celkem 779. Od roku 2005 transplantujeme v IKEM také Langerhansovy ostrůvky, které přenesli naši lékaři již 113 krát. Celkem 10 bylo od roku 2014 multiviscerálních transplantací (včetně tenkého střeva) a od roku 2016 také 10 děloh. IKEM si ke svým 50. narozeninám nadělil zahájení příprav na dostavbu nových pavilonů, které by měly v budoucnu zajistit tolik potřebnou kapacitu pro další rozvoj institutu. Pevně věřím, že právě díky tomu nás čeká, i přes nástrahy koronaviru, nová, stejně úspěšná etapa protkaná příběhy našich spokojených pacientů i zaměstnanců, kteří díky novým prostorům budou mít ty nejlepší podmínky pro práci a rozvoj medicíny,“ doplňuje ředitel IKEM Ing. Michal Stiborek, MBA.

Autor: Readkce, IKEM, Praha, ČR, 10.1.2021