Městský soud v Praze přiznal odkladný účinek…

V prosinci loňského roku podala Městská část Praha 5 správní žalobu proti rozhodnutí Ministerstvazemědělství, které zamítlo odvolání a všechny námitky Prahy 5 proti plánované stavbě Plavební komora Praha – Staré Město. K žalobě městské části Praha 5 se přidal též Magistrát hl. M. Prahy.

„Správní žalobou jsme chtěli poukázat na to, že Ministerstvo zemědělství svým rozhodnutím povolitstavbu druhé plavební komory prokazatelně ignorovalo naše námitky, kterým jsme zpochybňovali stanovisko EIA, které nerespektovalo faktický stav zátěží souvisejících zejména s provozem rekreačních lodí na Vltavě, kterým má nová komora sloužit. Těší nás, že Městský soud v Praze nařízením odkladného účinku našim připomínkám vyhověl. Kdyby se tak nestalo a začalo se realizací projektu, mohly by nastat nezvratné škody. Stavba komory je totiž příkrém rozporu s ochranou Pražské památkové rezervace,“ říká místostarosta Prahy 5 Tomáš Homola.

Zamítavé stanovisko ke stavbě druhé plavební komory při smíchovském nábřeží vydalo rovněž Ministerstvo kultury. To projekt označilo z hlediska památkové péče za zcela nepřípustné. „Ministerstvo kultury stejně jako my se obává toho, že zprovozněním komory Praha – Staré Městoby došlo k totálnímu narušení klidového úseku řeky v centru Prahy, který vytváří říční zrcadlo mezi Šítkovským a Staroměstským jezem. Řeka by v této části ztratila svůj genius loci, který více jak 100 let funguje ve prospěch obyvatel Prahy,“ dodává místostarosta Homola.

Autor: Redakce, Praha 5, ČR, 16.1.2021

Zdroj:

https://www.praha5.cz/

http://www.rvccr.cz/strategicke-zamery-a-stavby/dolni-vltava/plavebni-komora-praha-stare-mesto