Pražští zastupitelé schválili návrh na rozdělení grantů pro registrované sociální služby působící na území Hlavního města Prahy…

Dotační program je určen na služby sociální péče, na sociální poradenství a služby sociální prevence. Celková částka navržená k rozdělení mezi nevládní organizace a městské části z rozpočtu hlavního města v letošním roce představuje 444 534 000 korun.

„Jsem ráda, že se mi podařilo prosadit, aby navzdory plošnému krácení pražského rozpočtu zůstala částka na granty pro sociální služby stejná, jako v loňském roce,” říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví

Zastupitelstvo vzalo na vědomí menší dotace do 200 000 Kč v celkové výši 1 704 000 Kč, které již schválila Rada hl. m. Prahy na pondělním zasedání. Dále zastupitelstvo schválilo návrh na poskytnutí dotací nad 200 000 Kč pro jednoho žadatele, a to v celkové výši 347 155 000 Kč. Částka schválená na dotace pro městské části hlavního města a jimi zřízené příspěvkové organizace představuje 95 675 000 Kč. Finance jsou určeny například na provoz domovů pro seniory, nízkoprahových center pro děti a mládež, azylové domy nebo pečovatelské služby.

Sociální služby ještě mohou počítat s dotacemi ze státního rozpočtu, o kterém bude zastupitelstvo rozhodovat v únoru ve vazbě na státní dotaci krajům. Hlavní město Praha letos ze státního rozpočtu obdrží na tento účel 1,6 miliardy Kč, zatímco požadavek byl víc jak 4 miliardy. V únoru budou rozdělovány finanční prostředky na další okruhy služeb pro Pražany. Půjde zejména o granty pro doplňkovou síť sociálních služeb, primární prevenci, adiktologické služby a rodinnou politiku.

Granty schvaluje Praha už v lednu, stejně jako v loňském roce navzdory enormnímu zatížení magistrátního sociálního odboru, který celý proces hodnocení a schvalování grantů musel připravit při koordinování činností souvisejících s očkováním proti onemocnění COVID-19.
„Rychlé schválení grantů má význam zejména pro nevládní neziskové organizace, které každoročně předfinancovávají všechny služby, ale zvlášť citlivá je situace u těch služeb, na jejichž nepřetržitém provozu jsou lidé životně závislí. Díky nadstandardnímu nasazení úředníků sociální služby nebudou muset čekat dlouho,” dodává Milena Johnová.

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 24.1.2021

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_letos_ze_sveho_rozpoctu_uvolni.html