Praha 8 chce vypudit betonárnu, kterou obsluhují lodě. Silnice ucpou nákladní auta, reaguje majitel…

Informaci přinesl web: https://zdopravy.cz/

Betonárna společnosti TBG Metrostav na Rohanském ostrově se stala trnem v oku městské části Praha 8. Zastupitelstvo Prahy 8 přijalo v prosinci usnesení, ve kterém požaduje po magistrátu, aby už neprodlužoval nájem pozemků a zajistil odstranění staveb do konce roku. Vedení betonárky, kterou materiálem z větší části zavážejí lodě, naopak argumentuje tím, že v okolí se chystá další výstavba a auta s betonem by ucpala pražské ulice.

Zdroj: TBG Metrostav

Zastupitelstvo Prahy 8 se mimo jiné usneslo na tom, že „nesouhlasí s existencí komplexu Betonárny – dočasných staveb TBG METROSTAV s.r.o. v lokalitě Rohanský ostrov, Karlín a souvisejících staveb mj. včetně dočasné obslužné účelové komunikace“.Radní Tomáš Slabihoudek dostal za úkol seznámit s tímto postojem do konce ledna magistrát.

Dnes se k celé věci již vyjádřil na twitteru, náměstek primátora & radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě):

Areál betonárny je ve vlastnictví města, se kterým má společnost TBG Metrostav uzavřenou nájemní smlouvu. Pronájem je na dobu neurčitou. Do betonárny míří každý týden až 4 tisíce tun materiálu, především štěrkopísků. Materiál vozí rejdařství Konakl podnikatele Jana Vinklera.

TBG Metrostav považuje požadavky Prahy 8 za předčasné a připomíná, že výstavba na Rohanském ostrově teprve začíná. „Oblast bude ještě 10 až 15 let staveništěm. Postaví se zde desítky budov, což představuje stovky tisíc tun stavebního materiálu, které je potřeba nejen na Rohanský ostrov přivézt, ale také odvézt. Požadovat odstranění betonárny teď, na počátku výstavby, když je její přínos pro lokalitu největší, je krokem zpět, k ucpaným silnicím a dalšímu zahuštění dopravy,“ uvedl jednatel TBG Metrostav Jakub Šimáček. Podle něj největší dopravní zátěž ponese právě Praha 8.

Zdroj: TBG Metrostav

„V jiných evropských městech je koncept betonáren s lodní dopravou naprosto standardní součástí městského plánování a jejich potenciál se maximálně využívá. Podle našich propočtů bude betonárna s lodním zásobováním ještě několik let prokazatelným přínosem pro občany a uživatele silnic hlavního města,“ doplnil Šimáček.

Autor: Redakce, Zdopravy.cz, Praha, ČR, 25.1.2021

Zdroj:

https://www.praha8.cz/appo/usn/677?usn=3mDPbOVkJKMXh5GPNQq3pbxpl4CA==