Praha zvyšuje kontrolu nad svozem odpadu a úklidem separačních stanovišť...

Růst on-line nakupování nesmí mít dopad na pořádek v ulicích města. V posledních měsících se hl. m. Praha potýká s nárůstem objemu odpadu sváženém z pražských ulic. V důsledku uzavření většiny obchodů a obav z šíření nákazy COVID-19, došlo k dramatické změně nákupního chování Pražanů odrážejícím se ve skokovém růstu on-line nakupování. Tento trend znamená zvýšení podílu obalových složek odpadu kolem separačních stanovišť v pražských ulicích. Tento odpad díky svým rozměrům často nelze umístit do sběrných nádob v ulicích a důsledku tak tyto nevzhledné odpady z obalů různé velikosti a složení jsou zdrojem nežádoucího nepořádku v ulicích města. Proto hl. m. Praha přistoupilo ke zvýšení kontroly nad svozem odpadu a soustředí se na pravidelný úklid kolem separačních stanovišť. 

Dopady pandemie COVID-19 a s tím související změny každodenního chování Pražanů znamenají nutnost efektivního nastavení služeb města.   Oblastí, kde se změna chování projevila téměř okamžitě je odpadové hospodářství. S nárůstem on-line nakupování se zvyšuje objem a složení vyprodukovaného odpadu v hl. m. Praze. Jakkoliv nedochází k dramatickému růstu váhy svezeného odpadu, roste jeho objem. Již během letošních Vánoc a Nového roku hl. m. Praha na tuto situaci reagovalo objednáním mimořádného odvozu odpadu v době Vánoc a Nového roku. Cílem je tlak na zvyšování čistoty pražských ulic zachovat i nadále.  

„Už na konci minulého roku nám bylo jasné, že zvýšený on-line prodej musí logicky znamenat zvýšené množství odpadu, zejména pak obalových materiálů. Proto jsme již v uplynulých měsících navýšili svozové kapacity na celém území hl. města tak, abychom udrželi čistotu a pořádek v pražských ulicích,” říká Petr Hlubuček /STAN/, náměstek primátora hl. m. Prahy

Petr Hlubuček /STAN/, náměstek primátora hl. m. Prahy

I přes navýšení kapacit úklidových i svozových vozů se ukazuje, že nezbytnou součástí fungujícího obecního systému je i adekvátní míra kontroly výkonů svozových firem nejen ze strany města, ale i širší veřejnosti. On-line nakupování a s tím související nárůst vyprodukovaného obalových složek odpadu bude mít i v dalším období vzrůstající tendenci, a proto vyžaduje adekvátní součinnost všech účastníků celého procesu. Hl. m. Praha bude i nadále vyžadovat od svozových firem vysoký standard poskytovaných služeb a přistupuje ke zvýšení dohledu nad činností svozových společností. Hl. m. Praha chce v kontrole postupovat ve vzájemné kooperaci s občany a zástupci MČ a společně sdílet informace o zajišťování pravidelného svozu, nebo úklidu kolem separačních stanovišť.

„Čistota pražských ulic je jednou z priorit hnutí STAN ve vedení Prahy. Vyzýváme proto MČ i občany Prahy, aby zasílali fotky a podněty na případné problémy se svozem tříděného odpadu ve svém okolí. Jsme připraveni všechny podněty obratem řešit se svozovými firmami,”komentuje nově nastavená kontrolní opatření náměstek Hlubuček. 

Jednou z výslovných smluvních povinností svozových společností, na jejíž kontrolu se hl. m. Praha zaměří je povinnost provádět úklid 3 m všemi směry od separačního stanoviště a z toho 2 m zametat.

Největší svozová firma Pražské služby a.s. navýší kapacitu ručního čištění a úklid stanovišť. Navíc Pražské služby a.s. nasadí další 3 ks vozidel pro provádění úklidu.  

O potřebě kvalitativní nápravy byli informování všichni konsorciální partneři a svozové firmy a návazně proběhne opětovné proškolení všech posádek úklidových vozidel o činnostech, které vyplývají ze závazků s hl. m. Prahou.

„Hl. m. Praha v roce 2021 počítá s 1,6 mld korun na zajištění svozu komunálního odpadu z pražských ulic a sběrných dvorů. Za tyto peníze prostě chceme mít pořádek v ulicích Prahy. Budeme důsledně kontrolovat, že je ve město za vydané prostředky uklizeno a v ulicích Prahy je pořádek,“ říká Petr Hlubuček /STAN/. „V jednání o rozpočtu na rok 2021 jsem tvrdě požadoval, aby se neškrtaly prostředky na svoz odpadu ve městě. Koronakrize s s tím související výpadky příjmů hl. m. Prahy nesmí znamenat, že se z pražských ulic a veřejných prostranství stane smetiště,” dodává Petr Hlubuček /STAN/.

Současná situace ukazuje, že požadavek na udržení výše prostředků na odpadové hospodářství v rozpočtu města na rok 2021 bylo nutností. Mezi klíčové investiční akce odpadového hospodářství v hl. m. Praze v roce 2021 pak patří vybudování třídičky plastového odpadu za 100 milionů korun díky které bude město schopno třídit směsné plasty a vzniklý granulát prodávat. V roce 2021 dojde také k výměně posledního ze čtyř kotlů Malešické spalovny a tím k dalšímu snížení emisí. Celkové náklady v případě výměny kotlů dosáhnou 2,8 miliard korun.

Autor: Redakce, Media-list.cz, Praha, ČR, 25.1.2021