Chybějí vám někde lavičky, dětské hřiště nebo sportovní prvky? 

A nebo nosíte v hlavě projekt, který by zlepšil život na šestce? Nenechávejte si to pro sebe a zapojte se do participativního rozpočtu Nápad pro Šestku IV. Termín podávání nápadů prodlužujeme do 15. 2. 2021.

Inspirovat se můžete na webové stránce www.napadprosestku.cz, kde naleznete všechny již realizované nápady nebo přehled těch, na jejichž úspěšné realizaci se ještě pracuje. Za předešlé ročníky městská část uskutečnila celkem dvacet úspěšných nápadů. Dalších dvanáct nápadů se pak blíží k úspěšnému dokončení.

Návrhy lze podávat jak prostřednictvím on-line formuláře dostupného na stránce ww.napadprosestku.cz. Lidé bez přístupu k počítači a internetu je mohou zaslat v papírové podobě na adresu KMČ Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, 160 00 v uzavřené obálce s označením Nápad pro Šestku IV – NEOTVÍRAT.

Po přihlášení projekty radnice posoudí z hlediska jejich proveditelnosti. Vrcholem celého procesu je pak veřejné hlasování. V hlasování občané rozhodnou o tom, které nápady mají být realizovány.

Na uskutečnění nápadů Praha 6 ve svém rozpočtu vyčlenila pět milionů korun. Tři miliony jsou určené na takzvané velké nápady s cenou realizace 400 tisíc až jeden milion korun a dva miliony poslouží pro menší projekty, které lze zrealizovat za 50 až 400 tisíc korun.

Jak správně podávat své nápady? Každé podání musí obsahovat:

  • název návrhu
  • ilustrační obrázek
  • identifikace navrhovatele a 2 garantů (jméno a příjmení, rok narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, pokud se liší od trvalého bydliště, kontaktní e-mail a telefon)
  • uvedení lokality, které se návrh týká – návrh může být umístěn maximálně na 5 lokalitách zároveň
  • popis návrhu: popis současného stavu a zamýšleného stavu, odůvodnění předkládaného návrhu (jaký problém by byl realizací vyřešen, kolika uživatelů se týká)
  • krátkou anotaci sloužící především k propagaci na webu a v médiích, tj. k získání hlasů potřebných pro realizaci návrhu
  • fotodokumentace současného stavu
  • očekávanou finanční náročnost, tedy předběžný rozpočet

Pozor na vlastnictví

Jak ukázaly předchozí tři ročníky, největším problémem, který může značně prodloužit, nebo i znemožnit realizaci nápadu, je jeho umístění na pozemek, který nepatří nebo ho nemá ve správě Praha 6. A nemusí jít jen o soukromé parcely, mnoho veřejných míst na šestce patří třeba hlavnímu městu, dopravnímu podniku, TSK… Tyto instituce se pak musejí žádat o souhlas, a to celou realizaci značně zpomaluje. Jak si ověřit vlastnictví pozemku? Například na portálu Institutu Plánování a rozvoje https://app.iprpraha.cz/apl/app/majetek/ nebo v katastru nemovitostí www.ikatastr.cz, případně kontaktujete koordinátorku participace na e-mailu  hhimmelova{zavináč}praha6{tečka}cz , pomůže vám vlastníka zjistit. Nepřijímají se nápady, jejichž realizace by vyžadovala například změnu územního plánu.

Autor: Redakce, Praha 6, ČR, 26.1.2021

Zdroj:

https://www.praha6.cz/aktuality/jak-vylepsit-misto-ve-vasem-okoli-napady-posilejte-do-15-unora-2021-01-25