Do nejbližšího jednání Rady městské části Praha 2 míří informace, že dojde ke změnám v portfoliu bankovních domů a investičních společností, které pro tuto městskou část realizují zhodnocování prostředků z prodeje nemovitostí…

Jeden ze správců finančních prostředků, společnost Carduus Asset Management, totiž podala výpověď ze smlouvy. Po doběhnutí smlouvy budou tyto investované prostředky spravovány vybraným bankovním domem či investiční společností. Městská část Praha 2 za rok 2020 zhodnotila peníze z prodeje nemovitostí o téměř 70 milionů korun, což je podle zpracovaného auditu velmi dobrý výsledek.

Prostředky městské části Praha 2 z prodeje domů a bytových jednotek, celkem přibližně tři miliardy korun, jsou uloženy na základě rozhodnutí zastupitelstva u vybraných bankovních domů a investičních společností – např. České spořitelny, J&T banky či Wood&Company. Městská část Praha 2 se rozhodla pro aktivní správu finančních prostředků získaných z prodeje bytových domů a bytových jednotek z toho důvodu, že standardní zhodnocení peněz na bankovních účtech je velmi nízké, téměř nulové. Veškeré uložené investice jsou konzervativní a bezpečné a v případě potřeby městské části Praha 2 také rychle likvidní.

Jedním ze správců části finančních prostředků městské části Praha 2 je i investiční společnost Carduus Asset Management. Spolupráce s touto společností probíhala doposud bez jakýchkoliv problémů, s dobrými výnosy ze spravovaných prostředků a dle řádně uzavřené smlouvy. Tu ale Carduus Asset Management 11. ledna letošního roku vypověděla. Podle prohlášení investiční společnosti je důvodem diskreditační kampaň v médiích, která proti ní kvůli investici Prahy 2 byla vedena. Po uplynutí výpovědní doby zůstanou všechny finanční prostředky, stejně jako tomu ostatně bylo po celou dobu spolupráce s Carduus Asset Management, na účtech v České spořitelně. Zastupitelstvo městské části poté rozhodne, jaký bankovní dům či investiční společnost bude prostředky spravovat.

Psali jsme zde:

Bezpečnost a dobrou výnosnost investic MČ Praha 2 potvrdil i audit renomované společnosti Four Dimensions, kterou vede zkušený bankéř Daniel Heler. Městská část Praha 2 očekává dobré zhodnocení finančních prostředků z prodeje domů a bytových jednotek i v letošním roce a v letech následujících. Investiční produkty jsou termínovány na dobu tří až pěti let. Získané prostředky bude městská část investovat tak, aby z nich měli užitek občané Prahy 2. Financují se z nich například jesle, školky, školy, chodníky a podobně. 

Autor: Redakce, Praha 2, ČR, 1.2.2021

Zdroj:

http://www.praha2.cz/Praha-2-meni-portfolio-bank-a-spolecnosti-ktere-spravuji-jeji-majetek.html