Během ledna řešili strážníci v Praze téměř 9 tisíc porušení krizových a mimořádných opatření…

Kontroly krizových a mimořádných opatření jsou každodenní součástí práce pražských strážníků. Prioritou jsou kontroly městské hromadné dopravy a souvisejících prostor. Vedle kontroly dodržování těchto opatření zajišťují i další nezbytné činnosti.

„V lednu 2021 strážníci řešili 8.680 případů porušení krizových a mimořádných opatření. Příkazem na místě uložili 559 pokut v celkové výši 173.600 Kč, správním orgánům oznámili 307 případů a zbytek vyřešili domluvou,“ sdělil ředitel MP Praha Eduard Šuster.

Roušky v MHD a související prostory – v lednu 2021 bylo řešeno celkem 4.879 případů porušení krizových a mimořádných opatření. Uloženo bylo 231 pokut celkem za 34.300 Kč, správním orgánům bylo oznámeno 34 případů a zbytek byl vyřešen domluvou.Roušky ostatní – v lednu 2021 bylo řešeno celkem 2.292 případů porušení krizových a mimořádných opatření. Uloženo bylo 38 pokut celkem za 25.700 Kč, správním orgánům bylo oznámeno 60 případů a zbytek byl vyřešen domluvou.

Provozovny, restaurace, bary, obchody, nákupní centra apod. – v lednu 2021 bylo řešeno celkem 51 případů porušení krizových a mimořádných opatření. Uloženo bylo 12 pokut celkem za 15.800 Kč, správním orgánům bylo oznámeno 33 případů a zbytek byl vyřešen domluvou.

Zákaz shlukování, volného pohybu a vycházení – lednu 2021 bylo řešeno celkem 815 případů porušení krizových a mimořádných opatření. Uloženo bylo 154 pokut celkem za 44.700 Kč, správním orgánům bylo oznámeno 123 případů a zbytek byl vyřešen domluvou.Zákaz požívání alkoholu na veřejných prostranstvích – v lednu 2021 bylo řešeno celkem 477 případů porušení krizových a mimořádných opatření. Uloženo bylo 107 pokut celkem za 37.200 Kč, správním orgánům bylo oznámeno 45 případů a zbytek byl vyřešen domluvou.

Autor: Redakce, MPP, Praha, ČR, 1.2.2021

Zdroj:

https://www.facebook.com/mestskapoliciepraha/posts/3793056037436775