Pražský dopravní podnik (DPP) očekává kvůli pandemii nemoci covid-19 za loňský rok propad příjmů na jízdném 1,3 až 1,4 miliardy korun…

Další desítky milionů podnik vydal na protiepidemilogická opatření jako nákup ochranných pomůcek či dezinfekce. Přesné vyčíslení firma nyní zjišťuje. Loni činila ztráta při jarní fázi epidemie do konce července zhruba 680 milionů korun. DPP je největší městskou firmou a má na starosti MHD.

„My jsme loni v září pesimisticky odhadovali ztráty z jízdného nějakých 1,4 miliardy. Všichni jsme ale věřili, že i když přijde druhá vlna, tak nebude (ztráta) tak drastická, takže by se naše pesimistické předpoklady nemusely splnit. Ale tím, jak od podzimu byly další lockdowny a série přísných omezení, tak se k těm 1,4 miliardám ztráty opravdu dopočítáme. Bude to někde mezi 1,3 až 1,4 miliardy,“ řekl generální ředitel DPP Petr Witowski. 

V loňském roce se počet cestujících v pražské MHD měnil. Nejvyšší pokles zaznamenal DPP na jaře, a to až o 85 procent. Metro tehdy místo obvyklých 1,2 milionu cestujících denně využilo zhruba 250.000 lidí. V létě se lidé do MHD vraceli, jejich počet se ale nevrátil do stavu před pandemií. „Podzimní vlna byla zase jiná. Tam pokles nebyl tak razantní, ale trval déle. I dnes máme okolo 460.000 až 470.000 lidí, což je asi 40 procent obvyklého počtu,“ řekl generální ředitel DPP Petr Witowski. 

O něco lepší situace než v metru je u povrchové MHD, avšak i v tomto případě dosahuje množství cestujících necelých 50 procent obvyklého počtu. V případě metra má DPP přesnější údaje, neboť všechny vstupy do metra jsou osazeny sčítači. Sčítací rámy má pak u nových typů autobusů a rozšířil je i v tramvajích, nejsou jimi zatím ale vybaveny všechny vozy povrchové MHD.

Vliv na vybrané jízdné měl také odliv zahraničních turistů, kteří si kupovali jednotlivé jízdenky. Podle Witowského ale klesl rovněž počet zakoupených předplatních kupónů, neboť řada lidí pracuje z domova.

Ztráty z jízdného nejsou jediným výdajem, který podniku pandemie způsobila. Z rozpočtu musel dát dosud zhruba 80 až 90 milionů korun na nákup ochranných pomůcek jako respirátory, roušky nebo dezinfekce.

Propad příjmů očekává generální ředitel také letos. V jaké výši se budou ztráty pohybovat, zatím není jasné. „Podle toho, jak se pandemie vyvíjí, tak to nevypadá na brzký návrat k normálu. Pořád se prodlužuje nouzový stav a opatření jdou spíš směrem zpřísňování, takže ty dopady letos budou také,“ řekl generální ředitel DPP Petr Witowski. 

Přestože klesl počet cestujících asi na polovinu běžného stavu, neznamená to, že DPP ve stejné míře omezil počet vypravených vozů. Těch jezdí víc, než by bylo vzhledem k množství cestujících třeba. Jedním z důvodů je dodržování protiepidemiologických opatření, aby vozy nebyly přeplněny a lidé mohli dodržovat rozestupy. „Chceme lidem vrátit důvěru v MHD a že se nemusí bát cestovat,“ řekl generální ředitel DPP Petr Witowski. 

Vedení pražského dopravního podniku (DPP) se kvůli propadu příjmů rozhodlo rozdělit investice na nezbytné a na ty, které lze odložit. Nezastaví ani neodloží například stavbu metra D nebo výstavbu a opravy tramvajových tratí. Podnik bude také pokračovat v přípravě podobných velkých projektů. Podnik očekává za loňský rok výpadek z příjmu na jízdném kvůli pandemii koronaviru až 1,4 miliardy korun. DPP je největší městská firma.

„Jsou typy investic, které jsou nezbytné a ve kterých budeme pokračovat. Nemůžeme si dovolit třeba polevit v rekonstrukci tramvajových tratí, protože bychom se mohli snadno dostat do situace, že nebudeme moci jezdit, neboť kolejový svršek bude v takovém stavu, že to budeme muset zavřít,“ řekl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Podnik bude určitě pokračovat v takzvaně velkých investicích, jako jsou opravy tratí nebo stavba metra D z Pankráce do Písnice. Bude také rekonstruovat stanice a vestibuly metra, kdy chce opravit jednu až dvě ročně. Pozastaveny nebudou ani projekty, které mají vliv na životní prostředí, jako je například nákup elektrobusů a trolejbusů.

Podnik nezastaví ani přípravné práce k velkým projektům. Pokud by se tak stalo, vznikne podle Witowského v budoucnu mezera několika let, kdy by žádné investice podnik nedělal. Řada přípravných prací, jako třeba výkupy pozemků, jsou totiž časově náročné. „Když budeme mít investici připravenu a nebude dost peněz, dá se uložit do šuplíku a v době příznivější jen vytáhnout a rovnou zrealizovat. To je lepší než to nyní zastavit. Samotná příprava velkých akcí je na několik let,“ řekl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Naopak odloženy budou výdaje na projekty či nákupy, které jsou v současné době zbytné. „Angličtina na to má krásný výraz ‚nice to have‘ (je krásné to mít), takové investice budeme přehodnocovat. Pokud někdo potřebuje nový vysokozdvižný vozík, tak tuto investici vyhodnocujeme, zda v této době ten starý ještě chvíli nevydrží, nebo budeme zvažovat zda budeme nakupovat nový nábytek a podobně,“ řekl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Podnik podle ředitele průběžně hledá úspory i v provozních výdajích. „To je proces, který nikdy nekončí, prostředí a potřeby se vyvíjí a my na to musíme reagovat. Snažíme se dívat po jednotlivých úsecích a zabýváme se tím, zda nemáme činnosti, které jsou poddimenzované či naddimenzované. Zabýváme se i tím, zda nemáme takzvané outsorcované činnosti, které bychom si udělali efektivněji sami, a naopak,“ řekl generální ředitel DPP Petr Witowski.

DPP nyní sestavuje výsledek hospodaření za loňský rok. Dokončen by měl být v následujících týdnech. Za rok 2019 vykázal DPP obrat zhruba 20 miliard korun, což bylo o 52 milionů meziročně více. Hospodářský výsledek za předloňský rok činil po zdanění 869,15 milionu korun. Na prodeji jízdného utržil podnik 4,46 miliardy a svezl 1,17 miliardy cestujících. DPP zaměstnává téměř 11.000 lidí.

Autor: Redakce, DPP, ČTK, Praha, ČR, 4.2.2021

Zdroj:

https://www.dpp.cz/