Příprava Strategie rozvoje 2030+ jede „na plné obrátky“…

Řídící skupina Strategie rozvoje 2030+ se od začátku roku sešla už dvakrát a to nejen k projednávání nadcházejících kroků přípravy dokumentu. Odborné pracovní skupiny v rámci přípravy návrhové části strategie usilovně pracují na návrzích strategických cílů a souvisejících opatřeních. Zároveň v současnosti probíhá finální výběr motta Strategie rozvoje, na kterém se s námi můžete podílet i vy, občané, hlasováním v anketě na následujícím odkazu:

http://bit.do/p5-motto-strategie2030.

O aktuálním dění na přípravě dokumentu Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ vás pravidelně informujeme na webových stránkách

https://www.praha5.cz/strategie/aktuality-strategie-rozvoje-2030-plus/.

Řídící skupina strategie na zasedání 22.1.2021 projednávala prozatímní výstupy Odborných pracovních skupin pro návrhovou část dokumentu strategie. Skupina také jednala o postupu pro následující fázi přípravy dokumentu tzv. implementační část. Během této závěrečné fáze přípravy Strategie rozvoje 2030+ dojde ke zpracování  Akčního plánu, který jasně stanoví, kdy se jaký projekt a s ním související opatření budou během následujících 3 let realizovat.

Odborné skupiny mají v dnešní době již pracovně vymezené vize. Ve vizích jednotlivých skupin je popsán stav, ve kterém bychom chtěli mít městskou část Praha 5 v roce 2030. Na základě výsledků SWOT analýz z analytické části dokumentu připravují odborné skupiny také tzv. strategické cíle a opatření, pomocí kterých by mělo být strategických cílů dosaženo. Cíle i opatření jsou následně diskutovány nejen v daných Odborných pracovních skupinách, ale skupiny si je vzájemně připomínkují. Členové všech pracovních skupin se tak společně už teď snaží o co nejlepší nadefinování témat a kroků potřebných k realizaci projektů, ze kterých se bude připravovat Akční plán pro nadcházející roky.

Autor: Redakce, Praha 5, ČR, 9.2.2021

Zdroj:

https://www.praha5.cz/finalni-vyber-motta-i-priprava-navrhove-a-implementacni-casti-strategie-rozvoje-2030/