Radnice Prahy 5 poskytne podnikatelům postiženým opatřeními proti pandemii slevu na nájemném…

Sleva se týká nájemného za první čtvrtletí letošního roku. Zároveň jim odpustí úroky z prodlení platby nájemného a smluvní pokuty. Slevy na nájemném poskytují podnikatelů také další radnice včetně magistrátu.

„Chceme přispět ke změkčení tvrdých ekonomických dopadů na subjekty zasažené opatřeními vlády. Všem oprávněným nájemcům bude poskytnuta sleva ve výši 30 procent měsíčního nájmu za první čtvrtletí letošního roku,“ uvedl místostarosta MČ Praha 5 Martin Damašek. V praxi to bude vypadat tak, že oprávněným podnikatelských subjektům bude v březnu předepsáno nájemné ve výši deset procent.

Sleva na nájemném se bude týkat všech, kterým opatření zabránila podnikat. Ze slevy proto jsou některé oblasti vyloučeny. Jde například o reklamní a telekomunikační zařízení, lékárny a optiky nebo bankovní a finanční sektor, prodejny potravin, trafiky či sběrné dvory. Celkově radnice odpustí nájemné 4,3 milionu korun.

Prominutí zákonného úroku z prodlení a smluvní pokuty 100 procent z pohledávek vzniklých za dobu trvání nouzového stavu od března loňského roku je pak vázáno na povinnost uhradit jistinu pohledávky.

Od začátku pandemie poskytují slevu na nájemném podnikatelům také ostatní pražské radnice. V minulém týdnu tak učinila například čtvrtá městská část. Magistrát jim pak v uplynulých měsících navíc například odpustil poplatek za zábor veřejného prostranství pro restaurační zahrádky nebo vložil 600 milionů korun do programu COVID Praha na podporu podniků.

Autor: Redakce, ČTK, Praha 5, ČR, 16.2.2021