I přes očekávané výpadky příjmů do rozpočtu letos nesníží hlavní město Praha množství finančních prostředků, které poskytne jednotlivým městským částem z investiční rezervy…

Celkem půl miliardy korun se rozloží mezi 65 projektů v oblastech školství, sociální problematiky nebo obnovy veřejného prostoru a zeleně. Zastupitelstvo hl. m. Prahy na čtvrtečním jednání schválilo rozdělení účelových investičních dotací ve výši 500 milionů korun pro městské části. Jedná se o finance z investiční rezervy, kterou hlavní město schválilo v rozpočtu pro letošní rok. Dělit se tak bude částka ve stejné výši jako v minulém roce, přestože kvůli epidemii covid-19, propadu ekonomiky i dalším opatřením české vlády přijde metropole o miliardy korun.

„Naším cílem je poskytnout městským částem prostředky z investiční rezervy co nejdříve, proto letos Zastupitelstvo hlavního města Prahy projednává tento bod hned zkraje roku. Naší prioritou je, aby městské části měly v této nelehké době jistotu v plánování svých investičních akcí. Nechceme tedy, aby se zbytečně oddalovalo rozhodnutí ze strany hlavního města, na kterých investicích se bude spolupodílet,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí Pavel Vyhnánek.

náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí Pavel Vyhnánek

Městské části předem zaslaly celkem 137 žádostí o dotace na konkrétní projekty z oblastí, které jsou prioritami hlavního města. Jednalo se o školství, zejména navýšení kapacit základních a mateřských škol, nebo o sociální oblast, jako je například výstavba či rekonstrukce objektů sloužících pro pobytové služby seniorů. Dotace však bylo možné získat i na projekty v oblasti veřejného prostoru a zeleně a adaptace na klimatické změny. Celková radnicemi požadovaná výše o příspěvky činila téměř 2 miliardy korun.

V rámci komplexního posouzení jednotlivých požadavků magistrát hodnotil, zda projekt skutečně splňuje veškeré podmínky, jestli má i přínos z celopražského hlediska nebo jaká je připravenost investice. Zkoumala se ale i finanční kritéria, jako je výše požadovaných financí či podíl spoluúčasti městské části, neboť příspěvek hlavního města nekryje celou částku potřebnou k zafinancování.

Magistrát hl. m. Prahy nakonec podpoří 65 investičních akcí městských částí. Přitom hleděl i na to, aby se dostalo na co největší počet z nich. Větší městské části Praha 1 – Praha 22 si rozdělí v rámci 30 projektů 300 milionů korun, zbylých 35 menších radnic dostane dohromady 200 milionů korun na 35 akcí.

Drtivou většina prostředků, konkrétně 406 milionů korun, využijí městské části na podporu školství. Celkem se jedná o 48 projektů týkajících se rozšíření kapacit školských zařízení nebo volnočasového sportu a budování školských sportovišť.

Například 17 milionů korun by měl získat záměr přístavby objektu Základní školy Na Balabence v Praze 9 a dalších 15 milionů korun poputuje na rozšíření Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích. Mimo jiné přispěje hlavní město 17 milionů korun na novostavbu sloužící jako bydlení pro seniory v Hlubočepích v Praze 5.

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 21.2.2021

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_rozdeli_mestskym_castem_z.html