Pražský magistrát nechá městským částem celkem 2,88 miliardy korun z účelových dotací, které jim přidělil v uplynulých dvou letech a ony je nestihly využít…

Většinu tvoří prostředky z loňska. Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí projednají pražští radní. Podle magistrátních pravidel by měly radnice peníze využít v roce, na který je dostanou. Letos vydá magistrát na samotný chod radnic dohromady přes pět miliard korun a další peníze jim průběžně rozděluje na dotacích.

Z účelových dotací z loňského roku přenechá město radnicím dohromady zhruba 1,57 miliardy z celkových asi dvou miliard korun. Většinu tvoří investiční dotace v celkové výši přibližně 1,44 miliardy.

V případě investičních dotací si částku nad 100 milionů bude moci ponechat šest z 57 městských částí. Z tzv. velkých to jsou např. Praha 12 s 136,8 milionu, následuje Praha 11 a na třetím místě je s asi 116 miliony Praha 10. Z malých městských částí, které nejsou číslovány, přesáhne zmíněnou částku pouze radnice v Lysolajích, které zůstane 118,89 milionu.

Zbylou částku něco přes 125 milionů korun tvoří neinvestiční dotace například na školství či opatření proti šíření koronaviru. Zde se částky pohybují v řádech statisíců či jednotek milionů korun. Pouze ve výjimečných případech přesáhla částka deset milionů Kč.

Další skupina dotací, které si radnice ponechají, tvoří částky přidělené v roce 2019, u kterých magistrát souhlasil, že je mohou využít i v loňském roce. V některých případech to ale nestihly. Město jim proto dovolí tyto peníze opět použít v letošním hospodaření. Celkem jde o 1,31 miliardy Kč.

Poslední skupinu tvoří dotace, které město přidělilo radnicím loni v listopadu. Tady si ponechají v součtu 7,3 milionu Kč. V tomto případě zažádalo o prodloužení termínu čerpání osm radnic.

Město požádaly o odklad čerpání peněz samotné radnice. Mezi důvody uvedly například zpoždění projektů či nedořešení majetkoprávních aspektů, komplikace při veřejných zakázkách nebo přidělení dotací v době, kdy již peníze nestihly utratit.

Pražští zastupitelé letos v únoru odsouhlasili pro letošní rok pro městské části investiční dotaci 500 milionů korun. Peníze si mezi sebou rozdělí 54 městských částí na 65 projektů. Nejvíc peněz půjde do školství, mládeže a sportu, a to 406 milionů korun. Peníze mohou čerpat až do roku 2022.

Autor: Redakce, ČTK, Praha, ČR, 6.3.2021