Okolí u stanice metra I. P. Pavlova čeká rozsáhlá revitalizace…

Městská část Praha 2 o zvelebení podloubí a parterů domů v Sokolské ulici usiluje již několik let. Nyní se na společném postupu shodli signatáři memoranda.

„Stav podloubí u Lékařského domu je neutěšený a je zapotřebí, aby na jeho zlepšení spolupracovaly všechny subjekty, jichž se prostor týká. Jsem ráda, že se k dvojkovému memorandu z roku 2016 tentokrát připojilo i hlavní město Praha,“ uvedla Jana Černochová, starostka Prahy 2.

V podloubí, které bude čistší a světlejší, vznikne prostor vhodný pro umístění sezení a předzahrádek v celé délce. Mezi dlouhodobé záměry patří revitalizace navazujících uličních prostor včetně rozšíření pěšího prostoru, optimalizace zastávky pro autobusy a v plánu je také výsadba dřevin. Navržena je úprava prostoru před Štefánikovým domem při ulici Ječná, položena bude nová dlažba, kterou doplní vzrostlé stromy a městský mobiliář.

Součástí opatření bude i podpora humanizace Severojižní magistrály, snížení počtu přiléhajících jízdních pruhů a doplnění uliční zeleně.

Společné „Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace parteru objektů Sokolská 464/27, 464/29, 490/31 a 486/33, k. ú. Nové Město, Praha 2“ podepsala MČ Praha 2 s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně a Československou obcí legionářskou již v roce 2016. Nyní se k němu dodatkem č. 1 připojilo i hlavní město Praha. Všechny zúčastněné strany v něm „deklarují vůli společně financovat řešení, které bude shodně přijato všemi subjekty“.

Návrh revitalizace, jako souhrn krátkodobých i dlouhodobých opatření, je v souladu s Programem regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny pro území MČ Praha 2 a s usnesením zastupitelstva Prahy 2.

Autor: Redakce, Praha 2, ČR, 10.3.2021

Zdroj:

https://www.praha2.cz/Podloubi-u-I-P-Pavlova-ceka-promena-prostor-bude-i-pro-predzahradky.html