Praha začala s výzkumem startupů a s mapováním inovačního potenciálu firem na svém území…

Mapování realizují výzkumníci z Pražského inovačního institutu (Pii) ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TAČR) a Národním vzdělávacím fondem (NFV). Zaměří se na startupy, inovativní podniky a rostoucí firmy. Sledovat budou klíčové obory, jako jsou mimo jiné biotechnologie, biomedicína, umělá inteligence a IT služby, ale také například energetika a nízkouhlíková technologie, digitální média, umělecký a průmyslový design.

„Inovační ekosystém roste v Praze dlouhodobě organicky, ale do této doby bohužel bez většího zapojení města. Nová mapa ekosystému nám ukáže, na které citlivé body můžeme jako hlavní město Praha zatlačit, abychom docílili největšího pákového efektu a poskytli pražským startupům a ekonomice obecně co nejúčinnější podporu,” říká radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral

Mapování bude financováno z projektu Prague Smart Accelerator (PSA) hrazeného z evropských dotací, konkrétně programu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání“Potrvá většinu letošního roku a cílem tohoto šetření je zjistit, jak velký mají firmy potenciál pro inovace a zlepšit podmínky pro rozvoj podnikání na území metropole,” doplňuje manažer projektu PSA a pražský inovační manažer Tomáš Lapáček. Pražský inovační institut bude na projektu spolupracovat s Národním vzdělávacím fondem, který připraví vstupní studii pro mapování jak startupů, tak zavedených podniků. Celkem bude dotázáno až 250 firem – zavedených podniků i startupů, v nichž analytici podniknou hloubkové rozhovory.

Pro mapování zavedených podniků bude pro Pražský inovační institut stěžejním partnerem Technologická agentura ČR. Analytici z Pii budou realizovat mapování Inovačních kapacit (tzv. INKA 3), jejíž třetí běh organizuje na území celé České republiky právě TA ČR. Mapování se bude soustředit na již zavedené podniky, ambicí je provést hloubkové rozhovory se 150 z nich. 

“V rámci mapování je pro nás důležité porozumět inovacím a primárně inovačnímu potenciálu pražských firem – v jakém odvětví se toto unikátní know-how generuje, čím je toto odvětví specifické a následně i provázanost soukromého, státního a výzkumného sektoru. Zkrátka nás zajímá, jak pražské firmy dokáží využít nejnovějších poznatků a pokud ano, jak přesně jej aplikují do výrobního procesu,” říká k projektu hlavní analytik Pii David Kohout a dodává, že pro účely výzkumu je taktéž důležité zaměřit se na roli státního sektoru: “Zde nás hlavně zajímá, jakým způsobem státní správa a samospráva podporuje tuto podnikatelskou praxi. Následně bychom rádi identifikovali a popsali překážky, které administrativa podnikatelům staví do cesty.”

Kromě situace v zavedených podnicích budou analytici Pii mapovat také vzorek pražských startupů v klíčových oborech, jako jsou biotechnologie, biomedicína, AI a specializované IT služby, gaming, energetika a nízkouhlíková technologie, digitální média, umělecký a průmyslový design a další. Zde je ambicí oslovit až 100 startupů. “Budeme se snažit identifikovat silné stránky startupové sféry v Praze, porozumět tomu, jaké obory by se mohly v blízké budoucnosti stát klíčovými pro rozvoj nových technologií a inovací a jak podniky propojit s hustou sítí výzkumných institucí v Praze,” říká Jan Hurych, analytik Pii.

„Inovační potenciál Česka leží především v malých a středních firmách, které mají ambice prosadit se na mezinárodních trzích. To dokazují data získaná z předchozích dvou průzkumů pomocí unikátní metody INKA. Mapování probíhají nejen v Praze, ale ve všech regionech po celé republice ve spolupráci s krajskými inovačními centry případně krajskými úřady. Počítáme s celkovým zapojením alespoň 600 firem,” uvedl k průzkumu předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka “Data získaná z INKA jsou cenná v tom, že ukazují na zcela nový makroekonomický odvětvový pohled. Pokud je řeč o ekonomickém přínosu investic do výzkumu, dává smysl soustředit se na firmy a obory, které se podílejí na exportu. Rychlost obratu je tam relativně velká a investice do výzkumu tak mohou dosáhnout mnohem většího efektu,“ dodalpředseda TA ČR Petr Konvalinka.

Pražský inovační institut – kdo jsme?

Pražský inovační institut (Pii) založilo formou zapsaného ústavu v lednu 2020 hlavní město Praha. Tato veřejně prospěšná organizace se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města a životního prostředí. Chce se stát rovněž spojnicí mezi světem byznysu a veřejnou i akademickou sférou. Od července 2020 řídí inovační institut odborník v oblasti rozvoje vzdělávání Bohumil Kartous.

Autor: Redakce, Pii, Praha, ČR, 12.3.2021

Zdroj:

https://www.prazskyinovacniinstitut.cz/