Můžete se zapojit do hlasování v online dotazníku pro studenty a zaměstnance vysokých a institucí, ale i širokou veřejnost, který spouští IPR Praha…

Cílem je získat pohled uživatelů na stav veřejných prostranství Kampusu a také to, co od budoucí proměny očekávají. Sběr podnětů bude probíhat do konce března. Vyhodnocení dotazníků bude následně v průběhu dubna zveřejněno na webových stránkách projektu.

Video zde:

Dejvický areál vysokých škol je dnes spíše koncentrací institucí na jednom místě než skutečným kampusem. Okolí kampusu jsou v nevyhovujícím stavu, který je daný nejen dlouhodobě podhodnocenou údržbou, ale také charakterem, který neodpovídá významu a potenciálu místa. Proto se město rozhodlo k tomuto území přistoupit koncepčně a celý prostor Kampusu revitalizovat. Novou podobu kampusu určí Koncepce, na které od loňského roku pracuje Ateliér MCA.

Smyslem koncepce je také sestavit soubor strategických navazujících kroků a postupné proměny kampusu v udržitelnou a živou část města, a to nejen pomoci architektonických zásahů, ale i nastavením správy a managementu aktivit v území. Klíčovým momentem zpracování koncepce je koordinace dílčích aktivit a zájmů v území. Koncepce proto vzniká se zapojením všech významných aktérů přímo do procesu formou pracovní skupiny, která se pravidelně schází a podílí se jak na přípravě obsahu výsledného dokumentu, tak i možnostech jeho navazující implementace. Koncepci zpracuje multioborový tým architektonického ateliéru MCA.

Autor: Redakce, Praha 6, IPR, ČR, 13.3.2021

Zdroj:

https://www.iprpraha.cz/kampusdejvice

https://www.praha6.cz/aktuality/budoucnost-kampusu-dejvice-zapojte-se-do-planovani-2021-03-10