Radní pro legislativu JUDr. Hana Kordová Marvanová porušila zákon o hlavním městě Praze…

Ohrozila tím vážnost své funkce a nesplnila uložený úkol.

Rada hlavního města Prahy měla do 30. listopadu loňského roku předložit zastupitelstvu města stanovisko Úřadu pro hospodářskou soutěž v otázce vyhlášky o regulaci hazardu v Praze. Toto zadání nebylo splněno. Zastupitelstvo neobdrželo ani požadovanou informaci, ani žádost o prodloužení termínu splnění uloženého úkolu. Nečinnost radní JUDr. Hany Kordové Marvanové je tak v přímém rozporu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze (§ 51 odst. 3).

radní pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová

„Zákon platí pro všechny a jestli by někdo měl jít bezpodmínečně příkladem, tak radní pro legislativu JUDr. Hana Kordová Marvanová, která to má přímo v popisu práce. Svým nedůsledným jednáním ohrožuje vážnost funkce, která má sloužit jako garance dodržování práva. Zákon jasně říká, že člen zastupitelstva je povinen plnit úkoly, které jsou mu uloženy a jednat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Omluvou nemůže být ani nouzový stav. Jsem z toho opravdu zklamaná, protože paní radní tímto jednáním nejenom u mne, ale i u mnohých kolegů, ztrácí morální a odbornou autoritu,“ říká Alexandra Udženija, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP za ODS.

Alexandra Udženija, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP za ODS

Kontrolní výbor ZHMP prostřednictvím předsedkyně doporučuje radě hlavního města Prahy důrazně upozornit radní pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení, JUDr. Hanu Kordovou Marvanovou, že jejím vystupováním došlo k porušení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 51 odst. 3.

Autor: Redakce, ODS, Praha, ČR, 16.3.2021

Psali jsme zde: