Radní Hana Kordová Marvanová se brání nařčení z porušení zákona…

ODS Praha včera vydala tiskovou zprávu, ve které tvrdí:

Rada hlavního města Prahy měla do 30. listopadu loňského roku předložit zastupitelstvu města stanovisko Úřadu pro hospodářskou soutěž v otázce vyhlášky o regulaci hazardu v Praze. Toto zadání nebylo splněno. Zastupitelstvo neobdrželo ani požadovanou informaci, ani žádost o prodloužení termínu splnění uloženého úkolu. Nečinnost radní JUDr. Hany Kordové Marvanové je tak v přímém rozporu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze (§ 51 odst. 3). Ohrozila tím vážnost své funkce a nesplnila uložený úkol.

„Zákon platí pro všechny a jestli by někdo měl jít bezpodmínečně příkladem, tak radní pro legislativu JUDr. Hana Kordová Marvanová, která to má přímo v popisu práce. Svým nedůsledným jednáním ohrožuje vážnost funkce, která má sloužit jako garance dodržování práva. Zákon jasně říká, že člen zastupitelstva je povinen plnit úkoly, které jsou mu uloženy a jednat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Omluvou nemůže být ani nouzový stav. Jsem z toho opravdu zklamaná, protože paní radní tímto jednáním nejenom u mne, ale i u mnohých kolegů, ztrácí morální a odbornou autoritu,“ říká Alexandra Udženija, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP za ODS.

Psali jsme zde:

Zeptali jsme se radní Hany Kordové Marvanové, co na celou věc říká:

Vyjádření radní Hany Kordové Marvanové pro PrazskyNoviny.cz:

„Důrazně se ohrazuji proti lživému útoku pražské ODS a paní Udženije, která mě obvinila, že jsem porušila zákon o hlavním městě Praze a ohrozila tím vážnost funkce radní pro legislativu. ODS a paní Udženija nepravdivě v tiskové zprávě a v médiích tvrdí, že jsem nesplnila úkol ze zastupitelstva hl. m. Prahy projednat s ÚOHS obecně závaznou vyhlášku o regulaci hazardu a seznámit s výsledkem zastupitelstvo. Tento úkol jsem splnila a opakovaně o postupu jednání s ÚOHS jsem informovala písemně zastupitele v prosinci loňského roku, v únoru a v březnu letošního roku. Útok pražské ODS na mou osobu je evidentně motivován tím, že jsem v září loňského roku na pražském zastupitelstvu prosadila novou vyhlášku o regulaci hazardu v Praze, která hazard zásadně omezuje a zakazuje provozování automatů, které jsou z hlediska vzniku závislostí nejnebezpečnější. Je naprosto zřejmé, že právě paní Udženija a někteří další vlivní členové pražské ODS nepokrytě bojují za zájmy hazardu a provozovatelů heren a kasin, protože někteří ze členů ODS jsou přímo v hazardním průmyslu zainteresováni.“

„Záležitost hodlám řešit ve čtvrtek na zastupitelstvu, kde budu požadovat od paní Udženije a pražských zastupitelů za ODS omluvu. Pokud se to takto nevyřeší, hodlám se bránit právní cestou.“ JUDr. Hana Kordová Marvanová, zastupitelka ZHMP & radní za Spojené síly pro Prahu

25. zasedání ZHMP, se koná již tento čtvrtek, celou věc budeme i nadále sledovat a přineseme z dění na ZHMP informace…

Autor: Redakce, Praha, ČR, 17.3.2021