Městská část Praha 6 svým občanům z řad seniorů a lidí v tíživé životní situaci nabízí jednorázové ochranné roušky…

K vyzvednutí budou tyto roušky opět ve čtvrtek 25. března a následně v pátek 26. března na Poliklinice Pod Marjánkou. Občané si roušky budou moci vyzvednout na Poliklinice Pod Marjánkou (adresa: Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 – Břevnov) v následujících termínech:

  • Čtvrtek 25. 3., 13–17 hod.
  • Pátek 26. 3., 9–12 hod.

Každý z příslušné skupiny občanů si bude moci převzít jedno balení, které obsahuje 50 kusů jednorázových roušek.

„Uvědomujeme si, že pro některé naše spoluobčany může být nákup ochranných pomůcek finančně náročný. Zdraví by však za každých okolností mělo být na prvním místě. Pandemická situace se bohužel nelepší, nakažených přibývá. Je proto nanejvýš důležité, abychom se chovali zodpovědně a chránili nejen sebe, ale i své okolí. Těm, kteří se nacházejí v nouzi, tedy vycházíme vstříc poskytnutím jednorázových roušek zdarma,“ říká Ondřej Kolář, starosta Prahy 6.

K výdeji roušek Praha 6 přistoupila v souvislosti s vládním nařízením z 22. února, které zpřísnilo pravidla pro nošení ochrany úst a nosu na veřejných místech s vysokou koncentrací lidí. Dle nařízení platila povinnost nosit na veřejných místech mj. dvě na sobě nasazené jednorázové chirurgické roušky. Toto nařízení vláda po třech dnech zrušila.

Od 1. března je vládou nařízené nosit v hromadné dopravě, obchodech a na místech s vyšší koncentrací osob výhradně respirátor.

Výdej jednorázových roušek občanům v nouzi nicméně městská část zachovala, jak o něm bylo rozhodnuto ještě před změnou vládního rozhodnutí. Jednorázová chirurgická rouška poskytne účinnou ochranu nosu a úst všude tam, kde není vládou nařízené nošení respirátoru.

Ochranné prostředky již Praha 6 dlouhodobě vydává klientům a zaměstnancům center sociální péče, které jsou příspěvkovými organizacemi městské části.

Autor: Redakce, Praha 6, ČR, 23.3.2021

Zdroj:

https://www.praha6.cz/aktuality/praha-6-poskytne-seniorum-a-lidem-v-nouzi-jednorazove-rousky-2021-02-25